Javni oglas za izbor predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju SBK

0
46

Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, broj: 12/03 i 34/03), člana 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 4/97, 7/05 i 10/12) , Odluke o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 2/05) i Zaključka Vlade Srednjobosanskog kantona broj: 01-04.1-8591/2022-43 od 17.11.2022.godine ministar Ministarstva privrede raspisuje

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

JAVNI OGLAS (preuzimanje dokumentacija)