Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Donji Vakuf

0
42

Nakon što je Općinsko vijeće Donji Vakuf na redovnoj sjednici prihvatilo Nacrt Budžeta Općine Donji Vakuf za 2017. godinu, načelnik općine  Donji Vakuf u cilju izrade prijedloga Budžeta  uputio je u javnu raspravu ovaj dokument.  Javna rasprava održat će se u petak, 16. decembra u 10 sati u velikoj sali zgrade Općine Donji Vakuf. Upućen je poziv organima mjesnih zajednica, javnim ustanovama i preduzećima, nevladinim organizacijama,kulturno – umjetničkim  organizacijama , omladinskim organizacijama i asocijacijama, sportskim društvima i drugim pravnim i fizičkim licima da učestvuju u javnoj rapravi  u vezi izrade Budžeta Općine Donji Vakuf.