Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Donji Vakuf : Slaba zainteresiranost redovnih korisnika budžetskih sredstva

0
153
OpcinaDonjiVakuf

Nakon što je na 26. sjednici Općinskog vijeća Donji Vakuf usvojen nacrt Budžeta Općine Donji Vakuf za 2020. godinu, upućen je javni poziv za  raspravu za izradu Budžeta Općine Donji Vakuf za 2020. Godinu. Javna rasprava zakazana je bila za danas, 11. decembra u  10 sati u zgradi Općine, međutim niko, osim predstavnika Vatrogasnog društva i novinara Radija Donji vakuf, nije prisustvovao javnoj raspravi. Pomoćnika načelnika za privredu, finansije i inspekcijski nadzor općine Donji Vakuf, Muhameda Sijamiju pitali smo za komentar.

„ I ja sam iznenađen slabim odzivom na javnu raspravu. To znači da ili je Nacrt Budžeta dobro planiran tako da nema primjedbi, premda su i u tom slučaju trebali su doći oni koji su direktni korisnici Budžeta da iskažu svoje zadovoljstvo, a isto tako ako imaju ikakvih primjedbi i prijedloga da to javno iznesu i kažu.” – istakao je Muhamed Sijamija, pomoćnik načelnika za privredu, finansije i inspekcijski nadzor općine Donji Vakuf,

Osim što se planira nešto više sredstva za infrastrukturu, Budžet za 2020. godinu ne sadrži neke bitnije izmjene u odnosu na aktuelni Budžet Općine Donji Vakuf. Općinska adminsitracija iz Budžeta povlači oko 25 % sredstava.

Nakon javne rasprave, Prijedlog Budžeta Općine Donji Vakuf naći će se pred općinskim vijećnicima do kraja godine. Prema proceduri, nakon usvajanja Budžeta uslijedit će raspisivanje javnog poziva za nevladin sektor, mjesne zajednica, sportske kolektive u cilju sačinjavanja pratećih programa za korištenje budžetskih sredstava.