JAJCE / Unapređenja usluga u Općini uveden “Servis 48h”

0
32

 

Radi unapređenja usluga, posebno građanima Jajca koji žive u dijaspori, te radi efikasnijeg rješavanja zahtjeva građana, u Općini je, nakon uvođenja usluge e-matičar, uspostavljena i usluga “Servis 48h”. Cilj je da se u roku od 48 sati od podnošenja zahtjeva daje odgovor o rješavanju ili statusu problema.

Uspostavljanje ovog servisa rezultat je zajedničkog rada radi poboljšavanja saradnje i komunikacije s dijasporom putem projekta “Dijaspora za razvoj”, koji je zajednički projekt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu s Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP BiH) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM BiH).

“Servisom 48h” obuhvataju se usluge javne uprave, javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Općina.

Lični podaci, koji mogu ugroziti privatnost podnosioca zahtjeva, neće biti objavljeni na stranici Općine, izuzev onih s odobrenjem podnosioca zahtjeva.

Dnevni avaz