Jajce: Sezonske cijene Zip – line i ulaznica na vodopad

0
96

 

Na osnovu člana 33. Statuta Javne ustanove „ Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ broj: 01.2-04-41/22 od 3.3.2022. godine, Upravni odbor Javne ustanove, na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 16.1.2023. godine, donio je

ODLUKU

o korekciji cijena ulaznica na nacionalne spomenike pod upravljanjem JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala garda Jajca“

I

Upravni odbor Javne ustanove „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ usvaja prijedlog direktora za korekcije cijena ulaznica na nacionalnim spomenicima koji su pod upravljanjem Agencije.

II

Naplata ulaznica vršit će se tijekom cijele godine, a biti će podijeljena na ulaznice u vansezonskom razdoblju i ulaznice tijekom sezone, i to kako slijedi:

 • djeca starosti do 7 godina imaju pravo na besplatan ulaz,
 • za učenike osnovnih škola iz Bosne i Hercegovine određena je jedinstvena cijena tijekom cijele godine u iznosu od 1,00 KM po naplatnom mjestu/spomeniku,
 • za učenike srednjih škola, studente i umirovljenike iz Bosne i Hercegovine određena je cijena ulaznice za sva naplatna mjesta/spomenike tijekom cijele godine u iznosu koji je određen za vansezonsko razdoblje.

Cijene utvrđene za vansezonsko razdoblje (1.1. do 30.4. te 1.10. do 31.12.)

 • 5 KM – vodopad,
 • 2 KM –  tvrđava,
 • 2 KM –  katakombe,
 • 2 KM –  Mitrej,
 • 2 KM –  Etno zbirka,
 • 20 KM – Zip-line.

Cijene ulaznica u sezoni (1.5. do 30.9.)

 • 10 KM – vodopad (uključen posjed Etno muzeju),
 • 5 KM – tvrđava,
 • 5 KM – katakombe,
 • 4 KM – muzej,
 • 2 KM – Mitrej,
 • 30 KM – Zip-line.
 • (Agencija Jajce)