Izvještaj sa 95. sjednice Vlade SBK održane 19. 7. 2018.godine u Travniku

0
124

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 94. sjednice.

Na prijedog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je dala saglasnost na predloženi Statut Zavoda za javno zdravstvo SBK i uputila u dalju proceduru.Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

–           Odluku o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona.

–           Odluka o listi lijekova iz prioritetnog programa za lijekove koji se koriste za teža stanja i oboljenja koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:

–           Odluka o izdvajanju sredstava, za realizaciju  projekta: „Odvodnja oborinske kanalizacije u tkz. naselju Kineska četvrt, MZ Centar 2, općina Novi Travnik“, odlukom se izdvaja iznos od 6.886,62 KM, direktnim sporazumom sredstva će se doznačniti izabranom ponuđaču „OZON“ d.o.o. Travnik.

–           Odluka o izdvajanju sredstava, za realizaciju  projekta: „Regulacija korita rijeke Lašve od Borca do gumara-kaskade, općina Travnik“, odlukom se izdvaja iznos od 4.990,05 KM, direktnim sporazumom sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču GPPD „Vlašić gradnja“ d.o.o. Travnik.

–           Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona u poljoprivredi (organizovanje sajmova, izložbi, edukacija, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM, sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za podršku udruženjima za organizovanje sajmova (Asocijacija organskih proizvođača SBK 3000,00 KM) i edukacija (Bosansko-hercegovačko udruženje veterinara za male životinje 2000,00 KM).

–           Odluka o izdvajanju dijela sredstava  za provođenje Programa i kriterija  utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima)  u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 1.800,00 KM, sredstva će biti utrošena za ublažavanje štete poljoprivrednim proizvođačima.

–           Odluka o izdvajanju dijela sredstava  za provođenje Programa i kriterija  utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 23.000,00 KM, sredstva će biti utrošena za pomoć poljoprivrednim proizvođačima za održivu proizvodnju, za poboljšanje poljoprivredne proizvodnje te za štetu od grada.

–           Odluka o izdvajanju dijela sredstava  za provođenje Programa i kriterija  utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji)  u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 257,68 KM, sredstva će biti utrošena za isplatu po rješenjima donesenim u drugostepenom postupku.

–           Odluka o izdvajanju sredstava  iz Budžeta Kantona za 2018.godinu za realizaciju             projekata iz oblasti vodoprivrede: „Izgradnja vodovoda Kraljevice (primarni cjevovod), općina Travnik“, odlukom se izdvaja iznos od 13.969,80 KM, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču IGM IUT „Haskić“ d.o.o. Vitez.

–           Odluka o izdvajanju sredstava  iz Budžeta SBK za 2018.godinu za realizaciju  projekata iz oblasti vodoprivrede: „Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta Trebišnjica –Nova Bila, općina Travnik “, odlukom se izdvaja iznos od 9.945,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Zavod za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo.

–           Odluka o izdvajanju sredstava  iz Budžeta SBK za 2018.godinu za realizaciju             projekata iz oblasti vodoprivrede: „Izgradnja rezervoara za vodu V=30m3 u naseljenom mjestu Kovačevac, MZ G.Rovna, općina Busovača“, odlukom se izdvaja iznos od 11.997,58 KM, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču IGM IUT „Haskić“ d.o.o. Vitez.

–           Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK na ime jednokratne pomoći porodicama smrtno stradalih uposlenika Kantonalne uprave za šumarstvo SBK, odlukom se izdvaja iznos od 6.000,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli dijela sredstava za sport – kotizacija klubovima za jesenji dio sezone 2018/19. godine, odlukom se izdvaja iznos od 12.600,00 KM.

Na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

–           Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Vitez  za „Pomoć u finansiranju čišćenja korita i sanaciji obala rijeka na području općine Vitez“, odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM, sredstva će se doznačiti na račun općine Vitez.

–           Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Vitez za „Pomoć u finansiranju izvođenja građevinskih radova na sanaciji klizišta Radova u Gačicama“, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM, sredstva će se doznačiti na račun općine Vitez.

–           Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Fojnica za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje projekta „Sanacijia udarnih rupa, mrežastih pukotina, ivičnih oštećenja u MZ Dusina, Bilići – Podgora“, odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM, sredstva će se doznačiti na račun općine Fojnica.

–           Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Gornji Vakuf – Uskoplje za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje projekta „Uređenja korita i izrade mosta u naselju Bistrica, općina Gornji Vakuf – Uskoplje“, odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM, sredstva će se doznačiti na račun općine Gornji Vakuf – Uskoplje.

–           Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Jajce za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje projekta „Sanacija klizišta na lokalnom putu u naselju Lendići“, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM, sredstva će se doznačiti na račun općine Jajce.

–           Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Jajce za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje projekta „Sanacije klizišta na lokalnom putu R413b-Bešpelj- Podovi u naselju Seoci“, odlukom se izdvaja iznos od 26.000,00 KM, sredstva će se doznačiti na račun općine Jajce.

–           Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku putničkog vozila za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, najpovoljniji ponuđač je „A.S. Auto-centar d.o.o. Zenica“, procjenjena  vrijednost nabavke je 38.000,00 KM.

Usvojen je i Izvještaj Načelnika općine Kreševo o utrošku sredstava za projekat „Sanacija klizišta u mjestu Crnići, općina Kreševo“, a na prijedlog iste uprave.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za pitanje boraca donijela slijedeće odluke:

–           Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu za nabavku uredskog namještaja, odlukom se izdvaja iznos od 1.400,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „HART“ d.o.o. Vitez.

–           Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu za nabavku uredskog namještaja, odlukom se izdvaja iznos od 5.149,01 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „FIS“ d.o.o. Vitez.

Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-istorijskog naslijeđa je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku opreme, odlukom se izdvaja iznos od 477,88 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „OCEAN“ d.o.o. Travnik.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predlložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o isplati dodatnog toplog obroka (8,75 KM po danu angažovanja) za zaposlenike MUP-a SBK, koji su bili angažovani na osiguranju vjerskih manifestacija „Sveti Ivo“ (23.06.-24.06.2018 godine) i „Ajvatovica“ (30.06.-01.07.2018 godine) i uplata pripadajućih doprinosa na isplaćeni dodatni topli obrok.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača  postupka za javnu nabavku usluga putem ograničenog postupka – Pružanje usluga grijanja decentraliziranim sistemom, putem korištenja energenta na drvni pelet, najpovoljniji ponuđač je gupa ponuđača: „BIOENERGI“ D.O.O. Vitez i „VG-MONTING“ D.O.O Vitez.

Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za održavanje i razvoj korisničkog software-a za javne nabavke, najpovoljniji ponuđač je „GUINEA“ d.o.o. Vitez, sa visinom ponude od 17.550,00 KM.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

–           Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje molerskih radiva na uređenju hodnika i stubišta u zgradi Vlade SBK, najpovoljniji ponuđač je „Cospex“ d.o.o. Zenica, sa visinom ponude od 4.252,95 KM.

–           Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na uređenju hodnika i postavljanje podova u zgradi Vlade SBK, najpovoljniji ponuđač je „Cospex“ d.o.o. Zenica, sa visinom ponude od 16.146,00 KM.

–           Odluka o pokretanju postupka javne nabavke ugradnje PVC stolarije na zgradi Vlade SBK, procjenjena vrijednost nabavke je 117.000,00 KM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na pokretanje procedure javne nabavke:

–           Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za reviziju glavnog projekta za sanaciju i rekonstrukciju zgrade u vlasništvu Vlade SBK, koju koristi Ministarstvo unutrašnjih poslova putem direktnog sporazuma, u iznosu do 7.000,00 KM sa uračunatim PDV-om i investicijsko održavanje.

–           Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za sanaciju i rekonstrukciju zgrade u vlasništvu Vlade SBK koju koristi Ministarstvo unutrašnjih poslova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, u iznosu do 993.000,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Inicijativu za donošenje Odluke u skladu sa članom 26a. Zakona  o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine FBiH.

Stručna služba Vlade SBK je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost za nabavku računarske opreme u vrijednosti do 5.000,00 KM.

Vlada SBK je usvojila Izvještaj Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH o finansijskoj reviziji Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK, i uputila u dalju proceduru.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je usvojila Izvještaj o radu Regionalne ekonomske zajednice za 2017. godinu.

Usvojen je i Izvještaj o radu Koordinacionog tijela za praćenje realizacije Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom Srednjobosanskog kantona, a na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih rada za II kvartal 2018. godine.

Vlada SBK je na prijedlog istog ministarstva primila k znanju Informaciju o sigurnosnoj situaciji na području izgradnje MHE „Kruščica“.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:

–           Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za „isporuku toplotne energije putem decentralizovanog sistema  grijanja na drvni pelet nižih potrošačkih jedinica Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

–           Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za O.Š. „Dubravica“ Vitez, za demontažu postojeće drvene stolarije, nabavku i ugradnju nove PVC stolarije, najpovoljniji ponuđač je „Žaluzine Style“ d.o.o. Zenica, sa visinom ponude od 17.371,27 KM.

–           Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za O.Š. „Turbe“ Travnik, za demontažu postojeće drvene stolarije i nabavke i ugradnje nove PVC stolarije, najpovoljniji ponuđač je „HDI“ d.o.o. Sarajevo, sa visinom ponude od 16.029,31 KM.

–           Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za O.Š. „Uskoplje“ Gornji Vakuf / Uskoplje, za izvođenje radova na uklanjanju starih i postavljanja novih podnih obloga u učionicama (zamjenu podova), najpovoljniji ponuđač je „M-Z-M Komerc“ d.o.o. Jajce, sa visinom ponude od 30.862,95 KM.

–           Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za S.Š. „Travnik“ Nova Bila, za demontažu postojeće drvene stolarije i nabavku i ugradnju nove PVC stolarije, najpovoljniji ponuđač je „Inter-Com“ d.o.o. Zenica, sa visinom ponude od 10.483,20 KM.

–           Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za O.Š. „Guča Gora“ Travnik, za izvođenje radova na rekonstrukciji sportskog poligona, najpovoljniji ponuđač je „Doboj putevi“ d.d. Doboj Jug, sa visinom ponude od 28.225,04 KM.

–           Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za O.Š. „Muhsin Rizvić“ Fojnica, za demontažu postojeće drvene stolarije i nabavke i ugradnje nove PVC stolarije, najpovoljniji ponuđač je „HDI“ d.o.o. Sarajevo, sa visinom ponude od 43.611,02 KM.

–           Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za O.Š. „13. Rujan“ Jajce, za II faza grubih građevinskih radova i pokrivanje sportske dvorane, najpovoljniji ponuđač je „Komotin“ d.o.o. Jajce, sa visinom ponude od 83.453,76 KM.

–           Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za O.Š. „Fra Marijan Šunjić“ Novi Travnik, za izvođenje radova na zamjeni podnih obloga, najpovoljniji ponuđač je „Mukić Komerc“ d.o.o. Jajce, sa visinom ponude od 9.927,50 KM.

–           Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za O.Š. „Travnik“ Travnik, za izvođenje radova na zamjeni podnih obloga, najpovoljniji ponuđač je „Mukić Komerc“ d.o.o. Jajce, sa visinom ponude od 9.927,50 KM.

–           Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za O.Š. „Travnik“ Travnik, za nabavku televizora, procjenjena vrijednost nabavke je 4.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o raspodjeli sredstava s pozicije Transfer za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina Budžeta SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 10.500,00 KM.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK donijela slijedeće zaključke:

–           Zaključak kojim je obavezna primjena distribuirane i implementiranje QMS dokumentacija u svim procesima i na svim radnim mjestima u organima uprave Srednjobosanskog kantona.

–           Zaključak kojim se rukovoditelji svih kantonalnih organa uprave obavezuju da izvrše anketiranje zadovoljstva zainteresiranih strana (korisnika usluga, dobavljača, internih korisnika i uposlenika).

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o davanju saglasnosti na prenos prava na koncesiju iz Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane MHE „Ušće“ sa dosadašnjeg koncesionara „Pole Extra“ d.o.o. Novi Travnik na privredno društvo „S Investing“ d.o.o. Vitez.

 

 

 

Ured za evropske integracije,

fondove, odnose s javnošću

i kvalitet prema međunarodnom standardu