Izvještaj sa 13. sjednice Vlade SBK

0
123

 

Vlada je usvojila Zapisnik sa 13. sjednice Vlade Srednjobosanskog Kantona

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke i dala saglasnosti:

Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku klima uređaja

Saglasnosti za pokretanju postupka za nabavku tonera i kopir aparata

Saglasnosti za pokretanju postupka za nabavku papira i kancelarijskog materijala

Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku IT opreme

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Regionalne ekonomske zajednice (REZ) za 2018. godinu

Vlada je primila na znanje inicijativa za formiranje interresorne radne grupe za utvrđivanje i analizu parafiskalnih nameta na nivou KSB/SBK

Vlada je primila na znanje informaciju o stanju prostorija u CIB-Bugojno

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo a Vlada SBK donijela sljedeće odluke:

Odluka o izdvajanju i raspodjeli interventnih sredstava iz Budžeta KSB/SBK za 2019. godinu

Odluka o izdvajanju sredstava za sufinanciranje Programa za sanaciju vjerskih objekata

Odluka o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za  vjerske objekte

Odluka o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za sufinanciranje programa za rješavanje problematike zagađenja otpadom

Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata pomoći u sanaciji obiteljskih objekata iz sredstava poticaj povratku za 2019. godinu

Odluka o izdvajanju  interventnih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za 2019. godinu.

Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke i dala saglasnosti:

Odluka o isplati štete od zaštićene divljači

Odluka o prodaji stalnih sredstava (motorna vozila i motocikli)

Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme

Saglasnosti za  pokretanju postupka za nabavku usluga obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca

Saglasnosti za pokretanju postupka za nabavku skenera

Saglasnosti za pokretanju postupka za nabavku računarske opreme i namještaja

Saglasnosti za isplatu troškova žalbenog postupka u postupku javne nabavke za realizaciju projekta izgradnje kanalizacije Carevo Polje

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada donijela sljedeće odluke i dala saglasnosti:

Odluka o utrošku sredstava za stručno usavršavanje prosvjetnih djelatnika

Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava  osnovnim muzičkim školama za VII. i VIII mjesec 2019.godine.

Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava  za visoko obrazovanje za mjesec lipanj 2019.godine.

Odluka o izdvajanju sredstava za sport- kotizacija

Odluka o izdvajanju sredstava tekuće zalihe za sport

Saglasnost za nabavku klima uređaja

Suglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe škola

Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe OŠ „Pajić Polje“ Gornji Vakuf-Uskoplje i OŠ „Braća Jezerčić“ Jajce

Odluku o pokretanju postupka za nabavku usluga analiza stanja školskih zgrada

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada donijela odluke i dala saglasnosti:

Saglasnost za nabavku računarske opreme i namještaja

Odluka o izdvajanje sredstava tekuće rezerve za potporu liječenja

 1. a) Miro Kulić
 2. b) Marijo Kovačević
 3. c) Emina Sefer
 4. d) Enes Bilal
 5. e) Hajrudin Selava
 6. f) Sead Šeremet
 7. g) Emir Kolasević

Ministarstvo financija predložilo, a Vlada donijela odluke i dala saglasnosti:

Dokumenta okvirnog budžeta Srednjobosanskog kantona za period 2020-2022.g.

Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog Kantona za 2019. godinu

Odluka o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda BiH broj AP 4689/16 od 19.12.2018.g.

Odluka o izdvajanju sredstava općini Dobretići za III. kvartal 2019. godine

Odluka o izdvajanu sredstava za realizaciju Odluke Ustavnog suda BiH broj AP 4775/17 od 22.5.2019

Odluka Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju ugovora o van sudskim nagodbama ( iznos 4.800,00KM)

Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju ugovora o van sudskim nagodbama ( iznos 28.651,12 KM)

Odluka o izdvajanju sredstava po Sporazuma Vlade i Kantonalne direkcije za ceste ( iznos 1.429.617,02 KM)

Odluka o izdvajanju sredstava po Sporazuma Vlade i Kantonalne direkcije za ceste (iznos 666.065,91KM)

Ministarstvo unutrašnjih poslova predložilo, a Vlada donijela odluke i dala saglasnosti:

Saglasnost na prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o načinu ostvarivanja prava na naknade i dodatke na plaću policijskih službenika Srednjobosanskog kantona

Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme za potrebe MUP-a

Saglasnost za sanaciju uredskih prostorija u zgradi PS Busovača

Saglasnost za nabavku terenskih vozila za potrebe MUP-a

Ministarstvo pravosuđa i uprave predložilo, a Vlada donijela odluke i dala saglasnost:

Saglasnost za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinskom sudu u Bugojnu

Saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Travniku

Saglasnost za nabavku tonera za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku

Vlada je također usvojila mišljenje o inicijativi za autentično tumačenje člana 9. zakona o sudskim taksama

Na prijedlog Uprava, Ureda u Službi Vlada je donijela odluke i saglasnosti:

Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku klima uređaja – Ured premijera Kantona

Odluku o rashodovanju  i prodaji stalnog sredstva – motornog vozila (2x) –Sabora Kantona

Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku računara i računarske opreme-Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku klima uređaja u zgradi Vlade- Služba za zajedničke poslove

Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku opreme- Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

Saglasnost za nabavku itisona- Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

Saglasnost na sporazumno rješavanje  isplate regresnog duga prema općini Gornji Vakuf – Uskoplje  – Kantonalno pravobraniteljstvo Vitez

Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme- Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

Vlada je usvojila izvještaj o financijskoj reviziji Kantonalne direkcije za ceste za 2018. godinu

Vlada je donijelu odluku i dala suglasnost o imenovanjima

 1. a) Imenovanje radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o socijalno-neprofitnom stanovanju Srednjobosanskog kantona
 2. b) Imenovanje komisije za nabavku opreme za laboratorij kemije u MSŠ „Gornji Vakuf“
 3. c) Imenovanje komisije za nabavku i ugradnju PVC stolarije u „Trećoj osnovnoj školi“ Bugojno
 4. d) Imenovanje komisije za javnu nabavku izgradnje krova u STŠ“Bugojno“
 5. e) Imenovanje komisije za nabavku decentraliziranog grijanja na pelet u Općinskom sudu u Kiseljaku
 6. f) Imenovanje komisije za nabavku skenera za potrebe Općinskog suda u Travniku
 7. g) Saglasnost na imenovanje tematskih podgrupa za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021-2027.