Izdate preporuke za rad hotela u FBiH, hostele i dalje treba izbjegavati

0
57
U mjerama se navodi kako hoteli i drugi smještajni objekti sličnog tipa nisu ništa više rizični po pitanju koronavirusa od drugih objekata koje posjećuje veći broj ljudi i gdje dolazi do interakcije većeg broja ljudi. Ipak, u ovim objektima gosti borave duže vrijeme, tu i spavaju i imaju značajniju interakciju sa uposlenicima.

Preporučuje se da se na nivou menadžmenta oformi operativni tim koji će osigurati adekvatnu edukaciju osoblja po pitanju prevencije COVID-19, osigurati efikasnu komunikaciju s nadležnim zdravstvenim službama, te vršiti kontinuiran nadzor nad provedbom ovih preporuka od osoblja. Ovaj tim treba na osnovu ovih preporuka izdati uputstva osoblju te kreirati plan akcije u slučaju pojave gosta sa sumnjom na koronavirus.

Potrebno je redovno vršiti kontrolu i nadzor nad provedbom svih mjera i davati povratne informacije uposlenicima. Standardi higijenskog minimuma koji se inače koriste u ugostiteljstvu su posebno značajni u ovoj epidemiološkoj situaciji, te treba posebno insistirati na strogom pridržavanju higijenskih principa i dobre higijenske prakse.

I dalje se ne preporučuje način smještaja kao što su hosteli, u kojima gosti borave u zajedničkim spavaonicama s velikim brojem drugih gostiju koji nisu međusobno povezani. Upotreba zajedničkih kupatila za više soba se također ne preporučuje. Zajedničke toalete u sklopu restorana i zajedničkih prostorija potrebno je čistiti i dezinficirati što češće, a posebno površine koje se često
dodiruju (šteke, prekidači, slavine, horizontalne površine stolova).

Za prostore u kojima se služe hrana i piće važe sve preporuke kao i za ostale ugostiteljske objekte, ali se preporučuje da ovi prostori u sklopu hotela uslužuju samo vlastite goste.

Klix.ba