Izbori 2014: Raspored planiranih političkih programa

0
48

U skladu sa Izbornim zakonom BiH i Pravilnikom o medijskom predstavljanju političkih subjekata, JP „Radio – televizija Donji Vakuf“ d.o.o. Donji Vakuf u svom radijskom programu

omogućit će ravnopravno i fer predstavljanje političkih subjekata u izbornoj kampanji, registrovanih za Opće izbore 2014. godine u izbornoj jedinici u zoni pokrivanja signalnom Radija Donji Vakuf.

1. U periodu od 30 dana prije dana izbora JP RTV Donji Vakuf omogućit će neposredno obraćanje političkih subjekata u trajanju od 3 minute po političkom subjektu u okviru debatnih emisija, prema prethodno utvrđenom javnom žrijebanju.

Planinare su ukupno četiri debatne emisije u maksimalnom trajanju do 90 minuta ( ovisno o broju učesnika debate).

Ø Prva debata na temu: Privreda, zapošljavanje, povratak i obnova, evropske integracije

Termini prve debate:

·         srijeda,24. septembar 2014. godine u   12  sati

·         četvrtak, 25. septembar 2014. godine u  12    sati

Ø  Druga debata na temu : socijalni programi, obrazovanje, kultura, sport, ljudska prava

Termini druge debate:

·         srijeda, 01. oktobar 2014. godine u  12   sati

·         četvrtak, 02. oktobar 2014. godine u  12  sati

Planirana je i jedna radijska emisija u kojoj bi članovi Općinske izborne komisije pojasnili proceduru vezanu za porces glasanja na Izborima 2014. godine, što je praksa naše medijske kuće iz prethodnih godina. Termin predviđen za navedenu emisiju je srijeda, 08. oktobar 2014. godine, u  12  sati.

Politički subjekti su dužni najkasnije do 10. septembra 2014. godine potvrditi učešće, sa imenima kandidata, u debatnim emisijama.

2. U programsku šemu, tokom perioda izborne kampanje Radio Donji Vakuf uvodi „Izbornu hroniku“ koja će biti emitirana u danima: utorak, srijeda, četvrtak, petak i subota u terminu 13 sati i 35 minuta, te nedjeljom kao dodatak sedmičnoj informativnoj emisiji koja se emitira u 9 sati i 30 minuta.

Obzirom na očekivani broj političkih subjekata koji će koristiti prostor u programu Radija Donji Vakuf tokom trajanja izborne kampanje, predvidjeli smo do dvije minute za svaki politički subjekat po „Izbornoj hronici“.

Centralne skupove političkih subjekata na području općine Donji Vakuf pratit ćemo sa tonskim izvještavanjem u trajanju do 4 minute, za svaki politički subjekat po jedan takav skup.

3. U skladu sa Pravilnikom o medijskom predstavljanju političkih subjekata u Izbornoj kampanji 2014. godine, Radio Donji Vakuf je planirao i dnevne termine za plaćeno političko oglašavanje.

Termini plaćenog političkog oglašavanja: 8 : 50; 11 : 45; 16 : 30 i 18 : 30 sati

Plaćeno političko oglašavanje podrazumijeva emitovanje oglasa, javnih poziva, spotova i bilo kojeg drugog vida promocije političkog subjekta u trajanju do trideset (30) minuta sedmično po političkom subjektu.

Radio Donji Vakuf će imati jasna pravila o redoslijedu i vremenu emitiranja političkih oglašavanja na način koji će omogućiti ravnopravnu zastupljenost svih političkih subjekata. Elektronski medij će narudžbe za plaćeno političko oglašavanje zaprimiti od političkih subjekata direktno, odnosno preko svojih pravnih ili fizičkih lica, koja politički subjekat za to ovlasti. Narudžbe sa sadržajem oglašavanja moraju se elektronskom mediju dostaviti najkasnije 48 sati prije tremina emitiranja. Novčanu naknadu za usluge objavljivanja naručilac je dužan uplatiti unaprijed, prema Cjenovniku plaćenog političkog oglašavanja.

4. Informisanje o redovnim aktivnostima zvaničnika na svim nivoima vlasti dozvoljeno je u okviru informativnog programa, bez navođenja njihove eventualne kandidature na  Izborima i stranačke pripadnosti, kad god se radi o aktivnostima koje proizilaze iz zakonom utvrđenog djelokruga organa kojim pripadaju.