Iz sehare naše bosanske tradicije

0
22
“Halvadžiluk u Sarajevu. Slikala Anka Lynkerova. I to vam je onaj originalni i bez moderne natruhe komadić starog Sarajeva, što izlazi na Varošluk i što ga po dnu i po boku paše Baščaršija i hanovi joj i dućani. Biće da se je nekada tamo prodavala “halva” koju vještaci prave od šećera il meda, masla i brašna i lijepo je žućkasto-mrka, tek danas se tamo mahom prodaje hljeb, zemljeno i drveno posuđe, svijeće i šabački opanci, na kojima imade samo preplet. Još onuda krpedžije krpe obuću i redaju se male aščinice.”
(Tekst i slika iz časopisa “Nada”, Sarajevo, broj 23, od 1. decembra 1895. godine)
izvor: fb / Historijski arhiv Sarajevo