Iz SBK testirane su 24 osobe, a samo jedana je pozitivna na koronavirus

 

Prema informacijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, kada je u pitanju izvještaj o epidemiloškoj situaciji u ovom BH-a enitetu. Danas do 10 sati, U Federaciji BiH je 62 potvrđena slušaja.

Prema ovom izvještaju dva veća klastera vezana su za događaj u Konjicu, do sada 23 potvrđena slučaja, evidentirana je 3. generacija kontakata i slučaj u Mostaru sa 7 potvrđenih slučajeva.

U Unsko-sanskom kantonu evidentirana su 3 klasera, te novi klaster u Zapadnohercegovačkom kantonu i kantonu Sarajevo.

Ukupno su evidentira 3 smrtna slučaja. Iz  SBK, su  testirane 24 osobe, a samo jedan je pozitivan na korona virus.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print