Istraživanje: U Bugojnu i Travniku više od 30% osnovaca doživjelo nasilje

U istraživanju koje je provedeno u četiri osnovne škole općina Bugojno i Travnik, više od 32 % učenika doživjelo je neki oblik nasilja.

Istraživanje je provedeno uz podršku IN fondacije i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, a 39 % učenika reklo je kako na nasilje uzvrati nasiljem. Mnoga djeca su izložena fizičkom, seksualnom i psihološkom nasilju u svojim domovima, školama, institucijama i na ulici. Veliki dio tog svakodnevnog nasilja nad djecom je društveno prihvaćen.

U svijetu se posljednja srijeda u mjesecu februaru obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Tim povodom volonteri i volonterke kao i zaposlenici Centra za edukaciju mladih Travnik pridružili su se kampanji #Cool je biti dobar drug.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print