Ispitivanje potisne cijevi na Slatinskom vodovodu

Danas su radnici JKP Gradina izvršili ispitivanje potisne cijevi na Slatinskom vodovodu profila FI-300. Ovi radovi se vrše iz razloga što je neophodno izvršiti izmještanje kompletnog glavnog vodotoka Slatinskog vrela prema bazenu Mačić u dužini između dva mosta, tj. mosta Alija Izetbegović i novoizgrađenog mosta na obilaznici. Radi se o dužini od 150 metara.

Kako nam je rekao direktor JKP Gradina Naser Rujanac, navedena nova linija je postavljena u pješačku zonu kako bi se ista u budućnosti nalazila izvan kolovozne trake i samog kružnog toka i na taj način bi se eventualni kvarovi mogli adekvatno i neometano otkloniti.

Ispitivanje se vrši na način da se u cijev ubrizgava zrak pod pritiskom od 7 bari, a nakon 24 sata će se izvršiti provjera da li se pritisak još uvijek drži na 7 bari kako bi se utvrdilo da li je linija ispitana i spremna za premještanje sa stare na novu liniju vodovoda.

Ukoliko sve bude išlo prema planu, naredne sedmice će se izvršiti izmještanje vodovoda o čemu će javnost i svi korisnici biti blagovremeno obavješteni.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print