Interventnim mjerama biće osigurano 105 mil KM za pomoć privrednicima u FBiH

Vlada Federacije BiH je usvojila informaciju Radne grupe zadužene za izradu Uredbe o ciljanim interventnim mjerama u pojedinim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19.
Vlada FBiH je opredijeljenja da se, s ciljem brže i efikasnije raspodjele sredstava krajnjim korisnicima, kao i veće mogućnosti prilagođavanja mjera različitim sektorima privrede, umjesto izrade Uredbe o ciljanim interventnim mjerama u pojedinim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19, pristupi izradi Odluke o usvajanju programa utroška sredstava (za svako ministarstvo pojedinačno) u skladu s članom 37. Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2021. godinu.
Kako se navodi u saopštenju Vlade FBiH, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada je zadužila da, s ciljem alokacije sredstava u iznosu od 105 mil KM s razdjela i ekonomskog koda namijenjenog subvencijama privatnim preduzećima i poduzetnicima – Fond za stabilizaciju privrede, na razdjele resornih ministarstava, podnesu zahtjev za preraspodjelu sredstava Federalnom ministarstvu finansija.
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta podnijeće zahtjev za iznos od 60 mil KM, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 30 mil KM i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za iznos od 15 mil KM.
izvor: ba.ekapija.com
Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print