I dalje na snazi redukcija vode

0
57

Do daljnjeg ostaje na snazi noćna redukcija za područje gradskog vodovoda u vremenu od 23:55 do 6:00 sati.

Za područje vodovoda Prusac-Guvna pored noćne redukcije uvedena je i dnevna redukcija koja je prvog dana dala rezultate na području Prusca, ali ne i na Guvnima.

Dnevna redukcija  je nakon poduzimanja dodatnih mjera rezultirala time da Guvna barem jedan period dana, a nakon višednevnih nestašica – ipak dobiju vodu.

Vezano za područje gradskog vodovoda, odnosno lokaliteta Gornje mahale i Rudine koji pripadaju Mjesnoj zajednici IV – konstatovana je teška ugroženost stanovništva zbog smanjenog dotoka i slabog punjenja bazena. ali i korištenjem vode na načine koji su zabranjeni važećom Odlukom o korištenju vodovoda na području Općine Donji Vakuf – danas je obavljen niz razgovora sa mještanima, ali i sa predsjednikom MZ. U jednom trenutku je postojala i opcija da se na lokalitet Rudine i Gornje mahale pošalje cisterna vode u organizaciji JKP “Gradina” d.o.o., načelnika općine i Vatrogasnog društva, ali se od toga privremeno odustalo do okončanja sastanka uprave JKP “Gradina” d.o.o. i predstavnika i stanovnika MZ Donji Vakuf IV koji je planiran za danas. Opcija slanja cisterne ostaje otvorena i dalje.

Povodom nesavjesnog korištenja vode od strane dijela stanovništva, na načine koji su zabranjeni važećom Odlukom o korištenju vodovoda na području Općine Donji Vakuf i za koja protupravna ponašanja postoje propisane i sankcije – apeliramo na nadležnog općinskog inpektora da konačno reagira u skladu sa važećim propisima prema onim građanima koji u ovakvoj situaciji nemaju dovoljno savjesti, te javno rasipaju vodu na načine koji su važečim propisima zabranjeni čime u značajnoj mjeri doprinose destabilizaciji sistema vodosnabdijevanja. – obavještavaju iz JKP”Gradina” Donji Vakuf.