Hodžić: Detaljna kontrola skinula bi s biroa 30.000 boraca

0
61

Sporazum između Vlade FBiH i predstavnika boraca koji su protestirali ispred zgrade Vlade FBiH u Sarajevu podrazumijeva ukidanje finansiranja svih boračkih udruženja do donošenja zakona o udruženjima od posebnog značaja za FBiH. No, kako u razgovoru pojašnjava v. d. predsjednika Saveza demobilisanih boraca FBiH Nijaz Hodžić, njima to ne predstavlja problem.

Zakonski okvir

– Kada je u pitanju rad Saveza, na godišnjem nivou u te svrhe se izdvaja oko 40.000 KM, dakle po 10.000 u četiri kvartala. Među uposlenima imamo jednog sekretara, a sva ta sredstva odlaze na plaćanje režija Saveza i rad Upravnog odbora i Skupštine, koja ima 50 delegata – kazao je Hodžić. Dodao je da ta odredba sporazuma nije sporna te da zaista treba sve staviti u zakonske okvire.  – Ako jedna grupa boraca na tome insistira, ja nemam ništa protiv, jer će se ukinuti i finansiranje svih ostalih udruženja, kojih imamo više od 1.500 u FBiH. Zaista ovu oblast treba dovesti u red i zakon o udruženjima od posebnog značaja u FBiH će to uraditi i već je na pomolu. Nakon donošenja tog zakona, tačno će biti definirano ko će koga predstavljati i, što je bitnije, ko će snositi odgovornost – smatra Hodžić. Prema njegovim riječima, napokon će agonija u vezi s udruženjima prestati i tačno će biti definirani kriteriji koje je neophodno ispuniti kako bi neko udruženje za sebe moglo reći da je boračko. 

– Savez se neće ukinuti, mi ćemo kroz novi zakon dokazati svoju reprezentativnost. Ko će biti na čelu Saveza i upravnih tijela, o tome će se izjasniti rukovodstvo i delegati, tačno onako kako je to definirano u Statutu. To neće biti problem, mi ćemo nastaviti raditi u kontinuitetu, boriti se za prava svih boraca. Dosta toga urađeno je proteklih godina, ali bilo je i propusta – istakao je Hodžić. Dokaz tome, prema njegovim riječima, jeste i veliki broj boraca koji su na evidenciji zavoda za zapošljavanje širom FBiH. Fiktivni slučajevi  – Ipak, mislim da se radi o velikom broju fiktivnih slučajeva, jer službe ne rade svoj posao. Veliki broj prijavljenih na birou je u inostranstvu, bave se nacrno nekim drugim djelatnostima, a prijavljuju ih na biro drugi ljudi. Kada bi se provela dobra kontrola i analiza, broj boraca na birou bilo bi manji od 30.000 – naglasio je Hodžić. I Koordinacija boračkih udruženja potpisala je s Vladom FBiH sporazum, koji podrazumijeva da će u narednom periodu za borce biti izdvojena znatna finansijska sredstva.  – Da, mi smo to postigli dugotrajnim pregovorima i naredni korak bio je da se uradi pravilnik i kriteriji dodjele sredstava. Ali, desilo se da Ministarstvo potpiše novi sporazum, vjerovatno pod pritiskom demonstranata, koji su, nažalost, već duže od 40 dana ispred zgrade Vlade FBiH u Sarajevu – kazao je Hodžić. Sastanak s ministrom  – Pitamo se sad koja je svrha sporazuma koji je s nama potpisan krajem juna i ovoga koji je potpisan prije nekoliko dana. Ali, kako ne bismo govorili napamet, planiramo održati sjednicu Koordinacije, a dogovoren je sastanak s ministrom za boračka pitanja FBiH Salkom Bukvarevićem – pojasnio je Hodžić