Hitno zaustaviti HDZ u uspostavljanju Herceg Bosne

0
91

Kantonalno rukovodstvo Stranke za Bosnu i Hercegovinu Srednjobosanskog kantona najoštrije osuđuje djelovanje Kantonalnog ministarstva obrazovanja Srednjobosanskog kantona, koje u potpunosti provodi ratnu politiku ugašene Herceg Bosne. Radi se o posljednoj fazi legalizacije ranije nametnutog sistema od strane HDZ-a poznat kao „dvije škole pod jednim krovom“. Napominjemo da su predstavnici OSC-a, kancelarije Visokog predstavnika i tijela Evropske unije u Bosni i Hercegovini pisala nadležnom ministarstvu sa preporukom da se hitno mora ukinuti sistem „dvije škole pod jednim krovom“, jer je u suprotnosti sa osnovnim postulatima Konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, Preporukama Evropskog parlamenta koji zabranju svaku diskriminaciju djece na spola, rase, etničke i vjerske pripadnosti.

Posljednji primjer jeste saopćenje Kantonalnog rukovodstva obrazovanja SBK,  koji su iznjeli niz dokaza o antiustavnom ponašanju nadležnog ministarstva, koji se ogleda u činjenici da bošnjačka djeca nemaju pravo na nastavni plan i program koji se odvija na Bosanskom jeziku, gdje se  kao ilustrativan primjer  navodi da u jednoj zgradi imamo dvije iste škole, sa dva plana  i programa, H i B , poslodavac isti-Ministastvo, gdje djeca hrvatske nacionalnosti koja završe medicinsku školu tokom srednjoškolskog obrazovanja imaju pravo na 4 časa hrvatskog jezika, u prve dvije godine npr. po dva časa geografije, gdje se izučava i nacionalna geografija, BiH i Hrvatske . Djeca Bošnjaci u istoj obrazovnoj struci imaju po tri časa Bosanskog jezika, a geografiju nemaju nikako.

Kantonalno rukovodstvo Stranke za Bosnu i Hercegovinu Srednjobosanskog kantona postavlja pitanje da li se radi o težnji da se uspostavi sistem u sistemu, koji podrazumijeva  podjelu Pedagoškog zavoda SBK, gdje bi upostavljeni pedagoški zavod koji bi radio na osnovu hrvatskog plana i programa uspostavio institucionalni okvir saradnje sa zavodima u ZHK, HNK i Kantonu 10, koji aktivno provode politiku HDZ-i  ugašene Herceg Bosne.

Posebno zabrinjava šutnja koalicionih   partnera HDZ-a u vladi Srednjobosanskog kantona (SDA i SBB) koji dopuštaju politiku aparthejda i paralelnog  sistema koji kontinuirano provode politički dužnosnici HDZ-a.
Konačno se mora stati u kraj politici HDZ-a koji preko obrazovanja žele ponovo institucionalno oživjeti Herceg Bosnu.

 

Press služba KV SBIH SBK