Godišnjica formiranja 7. Korpusa Armije RBiH

Sedmi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine je bio jedan od ukupno sedam korpusa koji je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini djelovao u sastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Osnovan je 7. aprila[1][2][3] 1994. godine sa sjedištem u Travniku. Komandant korpusa za čitavo vrijeme njegovog postojanja bio je Mehmed Alagić.

Historija

Ideje o formiranju korpusa, čija zona odgovornosti bi obuhvatala dio Srednje Bosne a čiji bi glavni glavni zadatak bio očuvanje ove i oslobađanje privremeno zaposjednute teritorije Bosanske krajine su nastale daleko prije samog osnivanja korpusa. Naime treći korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine iz kojeg je trebao izrasti novi korpus je imao veliku zonu odgovornosti i veliko brojno stanje što je u izvjesnoj mjeri otežavalo lanac rukovođenja i komandovanja a samim time i rezultati su bili skromniji. 11. januara 1994. godine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o formiranju sedmog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Međutim, stanje na terenu bilo je izuzetno teško usljed borbenih dejstava sa oba neprijatelja koje su se odvijala u zoni odgovornosti ovog korpusa. Ipak, dan nakon stupanja na snagu sporazuma o prekidu svih neprijateljstava između dvije konfronitare strane, Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a, 26. februara 1994. godine Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine donosi novu odluku o formiranju korpusa kojom se određuje da komandant novoformiranog 7. korpusa postane brigadir Mehmed Alagić dok komandovanje nad 3. korpusom preuzima brigadir Sakib Mahmuljin. Primopredaja dužnosti komandanta 7. korpusa obavila se 6. aprila a funkcionisanje Komande Korpusa dan kasnije te se ovaj dan obilježava kao zvanični datum formiranja 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Komanda[uredi | uredi izvor]

Komanda 7. korpusa, Travnik

Komanda 7. korpusa bila je u Travniku a saćinjavali su je:

Struktura i organizacija

Kako je formiranje 7. korpusa nastalo u drugačijim uslovima i okolnostima u odnosu na druge korpuse tako je i proces ustrojavanja išao brže i organizovanije. Korpus je nastao od dotadašnjih operativnih grupa iz sastava 3. korpusa: OG ‘’Bosanska krajina’’ i OG ’’Zapad’’ te njima pripadajućih jedinica. Na dan formiranja, korpus su činile sljedeće jedinice: Iz operativne grupe ‘’Bosanska krajina’’:

Iz operativne grupe ‘’Zapad’’ u sastav korpusa su ušle sljedeće brigade:

Nešto kasnije, korpusu će se pridružiti i busovačka 733. brdska brigada.

Zona odgovornosti

Zona odgovornosti je odgovarala zoni odgovornosti dotadašnji operativnih grupa ‘’Bosanska krajina’’ i ‘’Zapad’’ a ukljičivala je uglavnom slobodne teritorije u dolinama rijeka Vrbas i Lašva.

Značajniji uspjesi

Wikipedia

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print