Godišnji intervju sa općinskim načelnikom Husom Sušićem (VIDEO)

0
238

Općina Donji Vakuf u posljednjih nekoliko godina mjesto je realizacije brojnih kapitalnih projekata, posebno u oblasti infrastrukture i poboljšanja uslova života za njene građane.

Takva je bila i cijela 2019. godina. Od dolaska načelnika Huse Sušića, prije 13 godina pa do danas, u saradnji sa nadležnim instutucijama, općina Donji Vakuf ide uzlaznom putanjom. Prvih nekoliko godina bilo je potrebno stvoriti uslove i adekavatan ambijent, koji bi privukli privrednike i nove investitore, kojih je u poljednjih nekoliko godina sve više.

Broj uposlenih u periodu od 2015. pa do 2019. godine bilježi svoj rast, kroz zapošljavanje u svim segementima privrede, a u cilju jačanja ekonomije i same općine Donji Vakuf.

Tradicionalno, krajem godine, razgovaramo sa općinskim načelnikom Husom Sušićem, o godini na izmaku. Vrlo često rad općinskog načelnika građani lokalne zajednice prepoznaju kroz realizirane projekte infrastrukuture.

O realiziranim projektima u tekućoj i projektima za narednu godinu, stipendiranju i podršci mladima u obrazovanju i sportu te drugim temama govori općinski načelniku Huso Sušić u emisiji “Četvrtkom otvoreno” koja je emitovana 26.decembra 2019.