Godišnja konferencija Mreže omladinskih banaka „MOBA 2020“.

0
158

U petak 7.februara  počinje Godišnja konferencija Mreže Omladinskih banaka „MOBA 2020“. Tokom 3 dana 250 mladih iz 43 grada/općine/opštine će sticati nove vještine i znanja za pokretanje pozitivnih promjena u lokalnim zajednicama kroz svoj angažman u Odborima Omladinskih banaka. Ekipa Omladinske banke Donji Vakuf   je spremna za nove pobjede i provela je radni sastanak sa predsjedavajućim Općinskog vijeća Donji Vakuf, Naserom Rujancem.