Geotehničkim ispitivanjima počela sanacija Starog grada Ostrožac

0
77

Na Starom gradu Ostrožac u Cazinu su započela geotehnička ispitivanja u području Sahat- kule s ciljem izrade geotehničkog elaborata, a u okviru izrade glavnog i izvedbenog projekta hitnih mjera sanacije, zaštite i konzervacije na dvorcu Lotara Berksa u sastavu nacionalnog spomenika „Stari grad Ostrožac“.

Po riječima prof. dr. Envera Mandžića koji stručno nadgleda radove, prema onom što je dosada utvrđeno, sahat- kula se nalazi na vrlo lošem terenu i većoj količini nasipa zbog čega ne čude njeno naginjanje i pukotine u zidu.

 “Trenutno se na Starom gradu Ostrožac izvode istražni radovi vezani za sahat- kulu i ti radovi su planirani u jednom sveobuhvatno zadatku od prije dosta godina koji je opisao konkretno stanje ovog Starog grada.

Između ostalog, problem kule je posebno istaknut zato što je došlo do naginjanja kule i da bi spriječili dalje naginjanje treba provesti istražne radove da bi građevinci na osnovu toga uradili neku vrstu sanacije i sprečavanje daljeg propadanja. Pukotine na zidu i kuli su evidntne. Koliko su one stare, to ne znamo ali ovi istražni radovi bi trebali pokazati na čemu to leži.

Prema ovom do sada što smo otkrili, tu je dosta nasipa i geografski teren na kojem je kula je dosta loših karakteristika tako da nije čudno što je u jednom trenutku počelo naginjanje kule. Iako, s donje strane vidimo da su graditelji stavili i potporu da bi spriječili kretanje tog zida ali je očito da to nije bilo dovoljno. S ovim istražnim radnjama trebamo utvrditi šta se tu dešava i ustanoviti šta treba poduzeti”, kaže akademik Mandžić.

Projekat se realizira prema Sporazumu između Grada Cazina i JU Kulturni centar Cazin kojim su definirane obaveze i odgovornosti institucija te udružena sredstva u iznosu od 45.500 KM koja su za ove potrebe osigurana kroz različite projektne aplikacije sa viših nivoa vlasti. Radove je danas obišao i gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević.

“Za nas je izrazito bitno da smo krenuli u ovaj projekat jer kada prikupimo projektnu dokumentaciju koja će definirati stanje, načine i pristup rekonstrukciji ovog dijela Starog grada Ostrožac, imat ćemo mogućnost razmišljati o ulaganju sredstava, traženju partnera i konačno pristupiti sveobuhvatnoj rekonstrukciji ovog spomenika. Zbog toga je važno da smo ušli u ovaj program i da je učinjen taj prvi neophodni korak ka trajnom rješavanju i očuvanju Starog grada”, istaknuo je gradonačelnik Ogrešević.

U narednim danima u okviru ovog projekta će biti provedene i aktivnosti čišćenja bršljena i ostalog rastinja sa zidova dvorca, sahat kule i pripadajućih bedema u cilju uvida u stepen njihovog oštećenja i planiranja mjera sanacije, prenosi akta.ba.