FOTO//Završen drugi ciklus kursa MOVIEQ za mlade Donjeg Vakufa

U proteklih dva mjeseca, mladi Donjeg Vakufa imali su priliku učiti o Integrativnoj komplekanoati(IC) i emocionalnoj inteligenciji.

Radili su po programu osmišljenom na Univerzitetu Cambrige (Velika Britanija). Ovladali su vještinama kritičkog razmišljanja, empatije, socijalne inteligencije, kreativnog rješavanja problema, timskog rada, aktivnog slušanja, rada na zdravoj komunikaciji, povečanju samopoštovanja i otpornosti manipulaciji.

Završetkom ovog drugog ciklusa kursa MOVIEQ, upotpunjen je broj od 90 mladih koji su ovladali navedenim vještinama.

Asocijacija za aktivno društvo AZAD Donji Vakuf, organizatori ovog kursa očekuju i u 2020. godini nastavak rada na edukaciji mladih putem kursa MOVIEQ. Uz pomoć IOM-a kroz BHRI program u BiH, AZAD najavljuje realizaciju još nekoliko jako vrijednih projekata za mlade Donjeg Vakufa.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print