FOTO: Uspješno završen projekat rekontrukcije vodovoda Prusac

Kako informišu iz JKP Gradina Donji Vakuf planirani radovi na rekonstrukciji vodavoda u naselju Prusac su završeni. Naime, uprkos lošim vremenskim uslovima radovi su od planirana dva dana okončani za jedan dan.  U pitanju je bila trasa u dužini od 2km na potezu Mala luka-Šipin most.
Ovim radovima izvršena je zamjena starih azbestno- cementnih cijevi 160 mm na kojima se dešavalo rasipanje/gubitci vode. Postavljene su nove PHD cijevi uz trenutno najsigurnije spajanje cijevi elektro-fuzionim varenjem spojeva.
” Okončanjem ovog projekta mještani MZ Prusac dobili su vodovod bez azbestno-cementnih cijevi i rasipanja(gubitaka) koji se dešavao na navedenom potezu.
Trenutno na samom bazenu u Pruscu imamo 60% bolji dotok vode” – naglasio je v.d. direktora JKP Gradina Donji Vakuf, Naser Rujanac.
Projekat trenutno podržali/ finansiraju: Općina Donji Vakuf, JKP Gradina Donji Vakuf, te Ministarstvo privrede SBK.
Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print