FOTO/U toku radovi na izgradnji nove zgrade Policijske stanice Donji Vakuf

0
849

Početkom mjeseca jula u Donjem Vakufu je počela gradnja zgrade Policijske stanice Donji Vakuf u ul.770 Sbbr, neposrednoj blizini kompleksa Šehidskog spomen-obilježja i Partizanskog groblja.

Prema informacijama glasnogovornika MUP-a SBK, vrijednost objekta Policijske stanice Donji Vakuf (I FAZA) sa uračunatim PDV-om iznosi 550.271,51 KM.

Nova zgrada Policijske stanica u Donjem Vakufu nalazi se na lokaciji u ulici 770 Sbbr,bb, slijedećih gabarita i to: suteren 14,70×14,70 metara, prizemlje 13,75×22,76+14,80×14,80 metara i sprat – 9,85 x 23,95+22,92 x 16,00 metara, tip krova: višestrešni, spratnosti Su + P+1, ukupne neto površine 1234,04 m2, na parceli označenoj kao k.p. 2373/1 u KO Donji Vakuf.

Prilaz parceli na kome se objekat gradi je sa javnog puta, magistralne ceste Donji Vakuf-Bugojno a parcela na kojoj je odobrena gradnja sa zelenom površinom, imat će parking prostor za službena vozila, potrebe uposlenika, stranki i smještaj izuzetih vozila.

Radovi na izgradnji objekta počeli su 02.jula, a rok za izvođenje radova je 70 dana od uvođenja u posao.

Izvođač radova je „Vlašić Gradnja“ d.o.o. Travnik, a investitor radova je Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK/KSB Travnik.