FOTO / Sretan nam Dan 770. donjovakufske slavne brdske brigade Armije R BiH

0
587

Nakon godinu i pol od prvih mobilizacijskih aktivnosti, na današnji dan prije 26 godina,  21. oktobra 1993. godine formirana je donjovakufska 370. brdska brigada. Odlukom Predsjedništva R BiH od 14. aprila 1994. godine  herojska  borba boraca Donjeg Vakufa priznata je davanjem  počasnog naziva slavna brdska brigada.

Na samom početku agresije na našu domovinu maja 1992. dodine izvršen je egzodus Donjovakufljana iz rodnog grada, prema susjednom Bugojnu.

Tokom ratnih godina u Bugojnu i na prostoru slobodne teritorije Prusca, organiziraju se općinske i vojne strukture koje su tokom ratnih godina vrlo dobro funkcionirale, tako da se Općina Donji Vakuf ubraja među najbolje organizirane općine u izbjeglištvu.

Ono za čime su Donjovakufljani čeznuli svih ratnih godina bilo je oslobađanje rodnog grada. Zajedno sa oslobodilačkim snagama 705., 707. i 717. brdske brigade, pripadnici donjovakufske brigade  oslobodili su Donji Vakuf u noći sa 13. na 14. septembra 1995. godine.