FOTO: Prokresavanje drveća uz magistrane puteve u Donjem Vakufu

 

Veliki broj stabala, koji se nalazi uz magistralne puteve u Donjem Vakufu, starim i dotrajalim granama, ugrožavaju bezbjednost kako saobraćaja tako i samih pješaka, koji se kreću trotoarima.

U cilju da se osigura što bezbjednije saobraćanje kako vozača i pješaka, ovih dana uposleni Vatrogasnog društva Donji Vakuf, ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf, te JKP Gradina Donji Vakuf, intenzivno rade na prokresavanju i uklanjanju starih i onih grana koje bi pod teretom mogle pući, te tako izazvati veću štetu.

Ovo je jedno u nizu održavanja, javnih površina na području općine Donji Vakuf, koji je posebno aktuelan u jesenjim danima, jer tada prolazi vegetacija, te se može ne smetano raditi na uklanjanju starih i dotrajalih grana.

 

 

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print