FOTO / Obilježena 25. godišnjica formiranja donjovakufske 370./770. Sbbr ARBiH

0
752
25. godišnjica formiranja donjovakufske 370./770. Slavne brdske brigade Armije R BIH.
25. godišnjica formiranja donjovakufske 370./770. Slavne brdske brigade Armije R BIH.

Danas je u Donjem Vakufu obilježena 25. godišnjica formiranja donjovakufske 370./770. Slavne brdske brigade Armije R BIH.

Nakon okupljanje na Trgu Ibrahim-bega Malkoča okupljeni su se uputili ka Centralnom šehidskom spomen-obilježju u centru Donjeg Vakufa  gdje je proučena fatiha i položeno cvijeće.

U sklopu obilježavanja formiranja donjovakufske 370./770. Sbbr Armije R BiH posjećen je i mezar i proučena fatiha pred dušu rahmetli Besima Učambarlića ratnog komadanta 370./770. Sbbr Armije R BiH.

Naređenjem Štaba Vrhovne komande o organizacionim promjenama u zoni odgovornosti 3. Korpusa, preraspodjelom ljudstva i materijalno-tehničkih sredstava tadašnje 307. motorizovane brigade, formirana je 21. oktobra 1993. godine donjovakufska 370.brdska brigada. Po samom osnivanju donjovakufsku 370. brigadu činila su tri bataljona, a u jednom periodu (od 1. aprila do 22. juna 1994. godine), brigada je u svom sastavu imala i 4. bataljon.

Prvi komandant 370. brdske brigade bio je Senad Alkić, a nakon njega dužnost komandanta brigade obavljali su Besim Učambarlić i Amer Duraković.

Odlukom Predsjedništva R BiH od 14. aprila 1994. godine, zbog ukupnog doprinosa u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta R BiH i izuzetnih borbenih uspjeha u odbijanju brojnih agresorskih ofanziva i proširivanja slobodne teritorije u zoni odgovornosti 3. Korpusa Armije R BiH, 370. bbr dodjeljen je počasni naziv “slavna”.

Ono za čime su Donjovakufljani čeznuli svih ratnih godina, u izbjeglištvu u Bugojnu, jeste oslobađanje Donjeg Vakufa. Zajedno sa oslobodilačkim snagama 705., 707. i 717. brdske brigade, pripadnici donjovakufske, tada već 770. Sbbr, oslobodili su Donji Vakuf 14. septembra 1995. godine.

Od formiranja 370. brdske brigade, 21. oktobra 1993. godine pa do kraja rata, poginulo je ili umrlo 96 njenih pripadnika, a 537 ih je ranjeno ili povrijeđeno. 14 pripadnika 370., odnosno 770. Sbbr odlikovano je najvećim ratnim priznanjem „Zlatni ljiljan“.