FOTO//MSŠ Donji Vakuf domaćin stručnog usavršavanja za nastavnike i profesore bosanskog jezika

U prostorijama Mješovite srednje škole Donji Vakuf danas se održava stručno usavršavanje za nastavnike i profesore bosanskog jezika s područja Srednjobosanskog kantona.

Stručno usavršavanje realizuje se u okviru projekta vezanog za stručno usavršavanje nastavnika u osnovnom i srednjem obrazovanju koji je aktiv bosanskog jezika MSŠ Donji Vakuf uradio zajedno s direktorom škole.

Nakon današnjeg susreta, pred aktivom bosanskog jezika je zadatak da prirede publikaciju u kojoj će biti objedinjene teme koje će biti prezentovane na današnjem stručnom usavršavanju.

Publikacija će biti dostavljena svim školama, te će stručna usavršavanja biti dostupna nastavnicima razredne nastave.

Prisutnim nastavnicima, profesorima i predavačima, u ime domaćina, obratio se Asim Orahovčić, direktor MSŠ Donji Vakuf koji je, i ovaj put, pružio svesrdnu pomoć pri realizaciji ovog projekta.

Dobrodošlicu u Donji Vakuf, prisutnim gostima, učesnicima stručnog usavršavanja, poželio je općinski načelnik Huso Sušić.

Predavači na seminaru su cijenjena imena iz lingivstičke zajednice, prof.dr.Alen Kalajdžija – direktor Instituta za jezik u Sarajevu, prof.dr.Mirela Omerović – profesorica na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu, dr.sc. Jasmin Hodžić – naučni saradnik i Institutu za jezik Sarajevo, te mr.sc.Zenaida Karavdić – viši stručni saradnik u Institutu za jezik Sarajevo.

Projekt „Stručno usavršavanje“ odobrilo i finansira Federalno ministarstvo obrazovanja.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print