FOTO: Mješovita srednja škola Donji Vakuf obilježila Dan broja Pi (π)

0
167
Mješovita srednja škola Donji Vakuf, jučer14.3. obilježila Međunarodni dan matematike. Ovaj datum je u mnogim zemljama već poznat kao dan broja PI (π), koji predstavlja odnos između obima i prečnika kruga i približno je jednak 3,14. Proslava Međunarodnog dana matematike nije vezan samo za broj Pi, već uključuje više sfera i matematičkih oblasti.
Na ovaj dan, svake godine se predstavljaju nove teme podstaknute maštom i kreativnošću, koje nam otkrivaju vezu između matematike i svih drugih polja, koncepata i ideja.
U našoj školi Dan broja Pi se tradicionalno obilježava izgovaranjem znamenki broja Pi i jedenjem pita. U holu škole izloženi su i radovi učenika.