FOTO: “Mala zelena olimpijada” u osnovnoj školi u Pruscu

U okviru aktivnosti iz Inkluzivnog školskog razvojnog plana realizovali smo aktivnost za učenike razredne nastave “MALA ZELENA OLIMPIJADA”. Slogan olimpijade glasi: “Prljavo i čisto, nije isto”.
Učesnici “MALE ZELENE OLIMPIJADE”su bili učenici I, II, III, IV i V razreda, a isti su imali priliku učiti kroz igru.
Svaki razred / odjeljenje imao je ekipu sastavljenu od 4 takmičara (po dva dječaka i dvije djevojčice).
Olimpijske discipline su bile sljedeće:
1. “Koš za jedan, za dva, za tri”
2. “Ko će brže, ko će više”;
3. “Piramida smeća”;
4. “Sastavi sliku”.
Za kontrolu i bodovanje ekipa nadležan je bio žiri u sastavu: Semina Dautović, bibliotekar, predstavnice Vijeća učenika Naida Ždralović i Ajna Šaćirović.
Nakon zanimljivog takmičenja žiri je proglasio pobjednika. Pobjedu je odnijela ekipa V razreda.
Cilj: ukazati na stanje životne sredine i unaprijediti odnos učenika prema istoj (odlaganje smeća).
Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print