Fondacija „ Svijet bez mina“ ostala je usamljena, ali ustrajna u realizaciji projekata deminiranja na području općine Donji Vakuf

0
50

Općina  Donji Vakuf teritorijalno spada u jednu od minama najzagađenijih općina u SBK-a. Prema informacijama BH MAC-a  24 miliona m2 ili 7,7 % ukupne površine je zagađeno minama ili postoji sumnja na opasnost od mina. Fondacija koja je kontinuirano prisutna na području općine Donji Vakuf u cilju provođenja projekata na deminiranju i označavanju rizičnih područja je  Fondacija „Svijet bez mina“.

„ Fondacija „WOM / Svijet bez mina“ osnovana je 1998. godine u Cirihu isključivo s ciljem pomoći BiH, ne samo kroz humanitranu pomoć, već na način da pomognu st anovicima naše zemlje da žive u sigurnom okruženju. Mi smo 10 godina interaktivno radili sa školskom djecom , a od 2013. godine  radimo na masovnoj edukaciji kroz sportske aktivnosti.“ – ističe Timka Opardija, predstavnica Fondacije „WOM /Svijet bez mina“ za BiH.

 

Do sada je od mina očišćeno 1,4 % zagađene površine, a ako se nastavi dosadašnji  tempo deminiranja trebat će još najmanje  40 godina da cjelokupno područje općine Donji Vakuf bude čisto od mina i drugih NUS-eva. Fondacija „ Svijet bez mina“ ostala je usamljena, ali ustrajna u realizaciji projekata deminiranja na području općine Donji Vakuf, međutim svoje aktivnosti usmjeriti će i na druge općine SBK-a, kao što su Gornji Vakuf /Uskoplje i Vitez.Opredjeljeni da područja koja imaju razvojni poljoprivredni potencijal, a spadaju u minama sumnjive površine, budu obuhvaćeni deminiranjem, Fondacija WOM u ovoj godini nastavlja sa projektima deminiranja i tehničkog izviđanja šireg područja Lubova, općina Don ji Vakuf.