Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo javne pozive za sufinansiranje projekata

0
96

Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, za transfere:

Rok za dostavljanje prijava je 31.03.2021. godine.