Federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali 10.208 rješenja o izolaciji

0
58

Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama mjerodavnih tijela u BiH/FBiH.

Od nedjelje, 15.3.2020. godine, po donošenju odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori su raspoređeni na devet dodatnih, uz šest redovnih graničnih prijelaza i GP Međunarodni aerodrom Sarajevo, gdje vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u Federaciju BiH.


Federalna uprava za inspekcijske poslove je rasporedila sve raspoložive kapacitete na 15 graničnih prijelaza i GP Aerodrom.


Od jutros su na GP Izačić, GP Orašje u funkciji i termalne kamere, koje omogućavaju bržu i efikasniju kontrolu putnika i zdravstveni tretman lica s povišenom tjelesnom temperaturom.
Zaključno s danom 19.3.2020. godine, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima u FBiH izdali su ukupno 10.208 rješenja o stavljanju putnika/losoba pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.
Nadzorima i mjerama je, obuhvaćeno i ukupno 804 državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza u FBiH, te su spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu RS-a na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije.


Isto vrijedi i za 61 državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta čiji su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta. Ovo se odnosi i na osobe koje su doputovale preko Međunarodnog aerodroma Tuzla.
Inspektorat RS je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove dostavio spiskove s podacima za ukupno 550 ržavljana BiH s prebivalištem na teritoriji FBiH, koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza u RS-u, dok je iz Inspektorata Brčko Distrikta dostavljen spisak s ukupno 34 osobe.


Kantonalni policijski organi svakodnevno vrše kontrole osoba kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji. U ovom trenutku možemo potvrditi da će protiv 16 osoba biti pokrenuti prekršajni postupci.


Dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je u protekla četiri dana po prijavama građana izvršio 42 redovna i 22 kontrolna inspekcijska nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima, u okviru kojih je izrečeno ukupno 45 prekršajnih naloga u iznosu od 98.200 KM, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.