ESOF d.o.o objavio konačne cijene jagodičastog voća

0
53

 

Na osnovu člana 8. Ugovora o otkupu jagodičastog voća, ESOF d.o.o. objavljuje konačnu cijenu za sve kooperante koji su zaključili Ugovor o otkupu, i to za sljedeće svježe proizvode :

 

Red.br

Naziv proizvoda i sorta

Iznos akontne cijene

1.

Malina – MEEKER

           1,90 KM

2.

Malina – WILLAMETTTE

           1,80 KM

3.

Malina – POLKA

           1,70 KM

 

 

Napomena:

          Na navedenu cijenu platit će se dodatno trošak prijevoza maline do hladnjače za kooperante koji su lično dovozili malinu;

          Na navedenu cijenu platit će se paušalna naknada od 5% za sve koopernate koji imaju Rješenje od Uprave za indirektno oporezivanje

 

          – Dinamika plaćanja će se vršiti prema Ugovoru