Elektroprivreda BiH: Rekordna proizvodnja uglja u posljednjih 20 godina

0
46

U rudnicima uglja u oktobru 2017. godine proizvedeno je 509.770 tona uglja, što je najveća ostvarena mjesečna proizvodnja uglja od rata i od formiranja Koncerna 2009. godine.

Proizvodnja uglja u oktobru 2017. godine, veća je za 69.970 tona ili 15,91 posto u odnosu na proizvodnju u istom mjesecu 2016. godine, a za 124.397 tona ili 32,28 posto veća od proizvodnje u oktobru 2015. godine, saopćili su iz Elektroprivrede BiH.

Rudnici Koncerna EPBiH u periodu od 1. januara do 31. oktobra 2017. godine, proizveli su 4.621.604 tone uglja, što je povećanje za 500.943 tona, odnosno za 12,16 posto u odnosu na isti period prošle godine ili čak za 906.832 tona ili 24,41 posto u odnosu na isti period 2015. godine.

Proizvodnja uglja u prvih deset mjeseci 2017. godine, najveća je proizvodnja uglja u ovom periodu od rata i od formiranja Koncerna, dodaje se u saopćenju.

Iako su zavisna društva rudnici uglja u periodu januar-septembar 2017. godine poslovali sa gubitkom u ukupnom iznosu 16.890.218 KM, poslovni rezultat za period januar-septembar 2017.godine, bolji je u odnosu na isti u prošloj godini za 24.328.573 KM, odnosno, rezultat je bolji za 46.882.110 KM u odnosu na 2015.godinu.

Pozitivno poslovanje u periodu januar-septembar 2017. godine ostvarili su: RMU „Kakanj“, RMU „Breza“ i RU „Gračanica“, dok su u septembru 2017.godine pozitivno poslovali RU„Kreka“, RMU „Kakanj“, RMU „Breza“, RMU „Abid Lolić“ i RU „Gračanica“.

U 2016. godini, kao i u prethodnim mjesecima 2017.godine, intenzivirane su aktivnosti na realizaciji projekata dokapitalizacije u zavisnim društvima-rudnicima uglja sredstvima JP Elektroprivreda BiH, što je rezultiramo kontinuiranim povećanjem proizvodnje uglja.

 

Povećanje proizvodnje u termoelektranama EPBiH

U periodu januar-oktobar 2017.godine, Elektroprivreda BiH proizvela je 5.768 GWh električne energije. Ukupna proizvodnja u termoelektranama iznosila je 5.069 GWh, od čega je Termoelektrana „Tuzla“ proizvela 2.935 GWh, a Termoelektrana „Kakanj“ 2.134 GWh.

Ukupna ostvarena proizvodnja električne energije u termoelektranama u prvih deset mjeseci 2017. godine, u odnosu na isti period prošle godine, veća je za 396 GWh ili za 8,48 posto, što je rezultat većeg ostvarenja proizvodnje u Podružnici Termoelektrana „Kakanj“ za 462 MWh ili 27,64 posto.

Poređenjem sa ostvarenom proizvodnjom električne energije u termoelektranama u prvih deset mjeseci u prethodnim godinama, ukupna ostvarena proizvodnja u termoelektranama u periodu januar-oktobar 2017.godine, predstavlja jednu od najvećih ostvarenih proizvodnji električne energije u proteklih dvadeset godina.

U poređenju s Elektroenergetskim bilansom za 2017. godinu, ostvarena proizvodnja u termoelektranama za period januar-oktobar 2017. godine, je na nivou planirane, zahvaljujući pogonskoj spremnosti blokova, povećanju proizvodnje uglja i njegovog plasmana.

U Podružnici “Hidroelektrane na Neretvi” u prvih deset mjeseci 2017. godine, proizvedeno je 699 GWh električne energije. Manja ostvarena proizvodnja posljedica je loših hidroloških prilika tokom razmatranog perioda kao i u posljednjem kvartalu 2016. godine, saopćeno je.