Držanje biljke na stolu može smanjiti stres na radnom mjestu

0
20

 

Istraživači su smatrali da gledanje u biljke u toku radnog vremena mogu reducirati stres na poslu, pa su uradili eksperiment s radnicima u električnoj kompaniji u Japanu i posmatrali njihove promjene u nivou stresa prije i nakon što su na njihov sto stavili biljke.

Prema rezultatima, kod zaposlenih koji su prema testu bili veoma anksiozni i pod stresom, biljke su smanjile stres. Prije ove studije provedeno je mnogo istraživanja o zdravstvenim efektima sobnih biljaka, ali većina njih izvedena je u laboratorijama ili eksperimentalnim uredskim postavkama.

Ova studija potvrdila je učinak smanjenja stresa i to na način da je zaposlenik svaki put kada bi se osjećao umorno nekoliko minuta gledao u biljku.

“Rezultati sugeriraju da bi se, ukoliko bi poslodavci aktivno ohrabrili radnike da u toku rada ‘odmore u prirodi’ na tri minute, mentalno zdravlje njihovih zaposlenika će se poboljšati”, rekao je Masahiro Toyoda, vodeći autor studije i profesor sa Univerziteta u Hyogu.

“Ova studija je samo jedna od mnogih koje nastavljaju da ukazuju na toda biljke djelotvorno djeluju na ljude”, rekao je Charles Hall s katedru za međunarodnu cvjećarstvo na teksaškom univerzitetu A&M.

Autori smatraju da se ljudi na osnovu teorije obnove pažnje mogu bolje koncentrirati nakon što provode vrijeme u prirodi ili gledajući prirodu. Prethodna su istraživanja otkrila kako se to naziva “meka fascinacija” koja je veoma važna za oporavak od stresa.

No ova metoda nije uspjela svima. Neki od radnika su primijetili da im se puls ili nivo anksioznosti čak i povećao, dok treći nisu primijetili nikakve značajnije promjene.

Treba napomenuti da su u istraživanju učestvovala 63 zaposlenika, u dobi od 24 do 60 godina koji su radili u uredu za računarima.