Donosimo u kojim općinama stranke imaju najjače glasačke baze za nivo FBiH, gdje je tu Donji Vakuf

Poslije utvrđenih rezultata općih izbora analizirali smo u kojim općinama određene političke stranke imaju najjače uporište. U obzir smo uzeli redsolijed stranaka koje su prve po broju glasova u pojedinoj općini za federalni parlament te koje su drugoplasirane.

Na izborima za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine najviše glasova je osvojila SDA i to 238.111, ova stranka je osvojila najviše glasova i u većini općina u FBiH. Druga stranka po broju glasova je SDP sa 131.323, a treći HDZ sa 130.567 glasova.

Od 79 općina u Federaciji Bosne i Hercegovine, SDA je bila stranka sa najviše osvojenih glasova za ovaj nivo vlasti u 37 općina. Ova stranka je najviše glasova osvojila i kod glasača koji su Brčko distriktu odabrali da glasaju za Parlament Federacije BiH.

SDA je najubjedljivije pobjede ostvarila u Trnovu (FBiH) gdje su dobili 65,61 posto glasova, zatim u općini Pale-Prača 58,87 posto, Olovo 58,29 posto, Bužim 58,18 posto, Teočak 47,96 posto i u Banovićima gdje su dobili 45,91 posto glasova.

HDZ iako je treća stranka po broju osvojenih glasova za entitetski nivo vlasti, a najveći broj glasova je dobio u 22 općine. Ono što je karakteristično je da je ova stranka čak u šest općina dobila preko 80 posto glasova. Tako su u Posušju dobili čak 85,68 posto glasova, Ravnom 84,95 posto, Ljubuškom 82,16 posto, Širokom Brijegu 80,82 posto, Dobretićima 80, 68 posto i u Čitluku 80,66 posto glasova.

SDP druga stranka po ukupnom broju glasova je ostvario bolji rezultat od svih ostalih u tri općine. U Tuzli je SDP osvojio 27,47 posto glasova, u Gračanici 36,86 posto i u Maglaju 36,57 posto glasova. U istom broju općina je pobjedila i Narod i pravda. Ova stranka je prva po broju glasova bila u tri općine u Kantonu Sarajevo. Na Ilidžu je NiP dobio 24,99 posto svih glasova, u Novom Gradu 16,98 posto, te u Starom Gradu 18,67 posto.

U tri općine u Federaciji BiH najveći broj glasova je osvojio SNSD, i to u Drvaru, Bosanskom Grahovu i Glamoču.

U po dvije općine najviše glasova su dobili Naša stranka i Hrvatski nacionalni Pomak. Naša stranka je više od drugih glasova dobila u Centru i u Novom Sarajevu, a HNP u Tomislavgradu i u Kupresu.

Narodni evropski savez je najviše glasova imao u Cazinu, Bosanskohercegovačka incijativa – Kasumović Fuad u Zenici, Stranka za BiH u Čeliću, PDA u Sapni, HDZ 1990 u Prozor-Rami, Laburistička stranka u Velikoj Kladuši, te Demokratska fronta u Goraždu.

Potpuniju predstavu o snazi pojedinih političkih stranaka daju podaci o tome gdje su stranke bile druge po broju osvojenih glasova u pojedinim općinama za nivo Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

Stranka demokratske akcije je bila druga stranka po broju glasova u 20 općina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema tome od 79 općina u Federaciji BiH, SDA je u 57 bila jedna od dvije najjače stranke

HDZ je u devet općina bio druga stranka po snazi, a HDZ 1990 u 11 općina. Hrvatska republikanska stranka je u dvije općine bila druga po broju osvojenih glasova i to u Usori i Grudama.

SDP je bio druga stranka po broju osvojenih glasova u 14 općina, i to u dvije općine u Unsko-sanskom kantonu: Sanski Most i Ključ, četiri općine u Tuzlanskom kantonu: Gradačac, Doboj-Istok, Živinice i Kalesija, tri općine u Zeničko-dobojskom kantonu: Tešanj, Zavidovići i Kakanj, jednoj općini u Bosansko-podrinjskom kantonu: Pale-Prača, dvije općine u Srednjobosanskom kantonu: Donji Vakuf i Bugojno i dvije općine u Hercegovačkom-kantonu: Konjic i Jablanica.

Demokratska fronta je bila druga najjača stranka u osam općina, četiri u Tuzlanskom kantonu, tri u Zeničko-dobojskom i jednoj općini u Bosansko-podrinskom kantonu. Naroda i pravda je bio drugi po broju glasova u šest općina Kantona Sarajevo: Ilijaš, Vogošća, Centar, Novo Sarajevo, Hadžići i Trnovo.

Narodni evropski savez je bio druga stranka po broju osvojenih glasova u tri općine u Unsko-sanskom kantonu: Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac i Bužim. PDA je drugi po broju glasova za parlament Federacije BiH bio u Banovićima i Kladnju, a Stranka za BiH u Goraždu i Drvaru. SBB je bio druga stranka po broju osvojenih glasova u Visokom.

Pregled uspješnosti stranaka na kartama pokazuje na dva definisana koncepta na osnovu kojih političke stranke ostvaruju uspjeh na izborima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Stranke kao što su SDA i SDP imaju razvijenu infrastrukturu na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine što se posebno dobro vidi iz karte gdje su prikazane druge najjače stranke u pojedinim općinama.

U stranke bez jasno definisanog geografskog uporišta moći spada i Demokratska fronta koja je dobre rezultate ostvarila u Bosansko-podrinjskom kantonu, Tuzlanskom kantonu, te općinama Zeničko-dobojskog kantona.

Drugi je koncept stranka kao što je NES sa jakim regionalnim uporištima. Baza moći NES-a je u Cazinu i nizu općina u Unsko-sanskom kantonu. Slično NES-u, Narod i pravda ima izrazito snažnu bazu u Kantonu Sarajevo gdje je u tri općine najjača, a u šest općina ovog kantona je druga najjača stranka. Dio ovog koncepta je i PDA sa svojom bazom u nekoliko općina u Tuzlanskom kantonu.

Ono što je potvrđeno je i to da etnonacionalne stranke ostvaruju odlične rezultate u općinama sa heterogenom nacionalnom strukturom. Dobru sliku toga daje Srednjobosanski kanton u kojem se HDZ i SDA nadopunjuju kao prva i druga stranka po snazi u nizu općina.

Izvor: Klix.ba

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print