Donosimo izvještaj sa sjednice Vlade SBK

0
121

 

Vlada je usvojila Zapisnik sa ¸44. sjednice Vlade Srednjobosanskog Kantona

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo a Vlada SBK donijela sljedeće odluke i dala saglasnost:

Odluku o raspodjeli i izdvajanju interventnih sredstava za 2020. godinu.

Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za tehničku podršku sistemu „evidencija radnog vremena“.

Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke i dala saglasnosti:

Odluka o stavljanju van snage Odluke o izdvajanju sredstava za regulaciju korita rijeke Lašve, broj: 01-02-371/2019 od 20.5.2019. godine.

Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju vodoprivrednih projekata:

  1. a) radovi na vodovodu „Mile“, općina Jajce
  2. b) regulacija korita rijeke Jaglinac, općina Novi Travnik

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o prodaji stalnog sredstva.

Saglasnost za nabavku čitača čipova.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada donijela sljedeće odluke i dala saglasnosti:

Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku računara.

Odluka o načinu obračuna i isplate plaća i naknada u osnovnom obrazovanju za period isteka/prestanka važenja Kolektivnog ugovora.

Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „tekući transferi pojedincima-za djecu sa posebnim potrebama“.

Odluka o izdvajanju sredstava za potporu vjerskim zajednicama u 2020.godini.

Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za uređenje pristupnog puta u PŠ „Vlasinje, OŠ“Berta Kučera“ Jajce.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada donijela odluke i dala saglasnosti:

Saglasnost Općoj bolnici Jajce za nabavku jednog respiratora iz sredstava Evropske unije.

Ministarstvo finansija predložilo, a Vlada donijela odluke, dala saglasnosti usvojila izvještaje:

Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona  za 2020 godinu općini Dobretići (II kvartal).

Odluka o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda BiH , broj: AP-3545/18 od 22.4.2020.g.

Izvještaj o raspolaganju sredstvima tekuće zalihe premijera Kantona i ministrice financija za prvi kvartal 2020. godine.

Izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove za period 1.1.do 31.3.2020. godine – Ministarstvo financija.

Konsolidovani  financijski izvještaji Vlade Kantona i općina sa područja Srednjobosanskog kantona –

  1. a) Konsolidovani periodični izvještaj za Vladu i budžetske korisnike KSB/SBK za period 1.1. do 31.12.2019.g.
  2. b) Konsolidovani periodiči izvještaj općina sa područja KSB/SBK za period 1.1. do 31.12.2019.g.
  3. c) Konsolidovani godišnji izvještaj za Vladu i budžetske korisnike KSB/SBK za period 1.1. do 31.12.2019.g
  4. d) Konsolidivani godišnji izvještaj općina sa područja KSB/SBK za period 1.1. do 31.12.2019.g.,
  5. e) Konsolidovani periodični izvještaj za Vladu i budžetske korisnike KSB/SBK za period 1.1.do 31.3.2020. godine
  6. f) Konsolidovani periodični izvještaj općina sa područja KSB/SBK za period 1.1.do 31.3.2020. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova predložilo, a Vlada donijela odluke i dala saglasnosti:

Odluka o izdvajanju sredstava za adaptaciju pritvorskih prostorija u zgradi PU Kiseljak.

Ministarstvo pravosuđa i uprave predložilo, a Vlada donijela odluke i dala saglasnost:

Saglasnost za prijem namještenika na određeno vrijeme u Općinskom sudu u Travniku.Na prijedlog Uprava, Ureda u Službi Vlada je donijela odluke i saglasnosti:

Odluka o izmjenama Financijskog plana Kantonalne direkcije za puteve  za 2020. godinu – Kantonalna direkcija za puteve:

  1. a) Odluka o izmjenama Odluke o izvršenju Financijskog plana Kantonalne direkcije za puteve za 2020. godinu.

Vlada je usvojila izvještaje:

Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja KSB/SBK za 2019. godinu – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu.

Izvještaj načelnika općine Novi Travnik o utrošku doniranih sredstava za otklanjanje posljedica poplave.