Donesena uredba o isplati 1.000 KM novčane pomoći porodiljama za novorođeno dijete u F BiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela je Uredbu o isplati novčane pomoći porodiljama za novorođeno dijete u FBiH.

Ovom uredbom uređuje se postupak isplate novčane pomoći porodiljama za novorođeno dijete, korisnici i uslovi pod kojima se pomoć ostvaruje, zatim postupak za odobrenje pomoći, kao i druga pitanja od značaja za odobrenje novčane pomoći porodiljama za novorođeno dijete u Federaciji.

Podsjetimo, riječ je o jednokratnoj pomoći za novorođeno dijete u visini od 1.000 KM po djetetu. Federalna vlada je ovaj model pronatalitetne politike usmjerila ka osiguranju dugoročnog socio-ekonomskog osnaživanja porodica s djecom, a samim tim, kako je obrazloženo iz resornog ministarstva, i na povećanje šansi za ublažavanje posljedica negativnih demografskih trendova.

Procijenjeni broj korisnika je 16.000, a iznos od 16 miliona KM za isplatu pomoći za novorođeno dijete osiguran je u Budžetu FBiH za 2024. godinu, na poziciji Tekućeg transfera pojedincima – Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete.

Više na linku: https://fbihvlada.gov.ba/…/donesena-uredba-o-isplati…

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print