Direktor MI “Bajra” Travnik: Nisu tačne informacije da otpad odlažemo na lokaciju u Kutanji

0
671

Obzirom da je prošle sedmice na području općine Donji Vakuf došlo do incidenta prosipanja klaoničkog otpada iz vozila Mesne industrije „Bajra”  prilikom transporta istog na lokalitetu Kutanje, redakcija Radija Donji Vakuf uputila je zahtjev za informaciju o pomenutom incidentu rukovodstvu ove kompanije.

Direktor Društva za proizvodnju, promet i usluge “Bajra” Travnik  Numo Haseljić dostavio nam je odgovor na dopis u kojem kaže:

“Zbog kontinuiranog klanja tovnih bikova i izvoza za Tursku, kod nas proizvođača pojavljuje se enormna količina đubriva za pođubrivanje livada i drugih poljoprivrednih površina. Navedeno đubrivo odlažemo na naše zemljište i sa te lokacije ga dalje plasiramo individualnim poljoprivrednicima a posebno uzgajivačima malina na području općine Donji Vakuf (Kopčić, Kutanja i druga područja). Potražnja za ovim đubrivom je enormno velika s obzirom da je izuzetnog kvaliteta.

Ovim smo ujedno i pomogli našim poljoprivrednim proizvođačima da lakše dođu do proizvodnog gnjojiva koje je 100% ekološki ispravno.

Činjenica je da je jedno jutro greškom šofera iz kamiona, prilikom transporta, procurila manja količina tečnog gnjojiva, a koje je zasmetalo mještanima grada Donji Vakuf.

S obzirom da imamo uredne transportne kapacitete i da su sa tehničkog i ekološkog aspekta propisano opremljeni, takvi incidenti se više neće dešavati.

Ovim putem Vas ujedno obavještavamo da nisu tačne informacije da mi otpad vršimo na tu lokaciju.”

U prilogu dopisa, direktor kompanije “Bajra” Numo Haseljić na našu adresu dostavio je ugovor i otpremnicu koje Društvo za proizvodnju, promet i usluge “Bajra” Travnik  ima sa firmom JP “DEPOT” Banja Luka o pružanju usluga deponovanja otpada (klaoničkog otpada kao i ostalih neopasnih komunalnih otpada) na lokaciju Ramići u Banjoj Luci prema važećim zakonskim i podzakonskim propisima.