“Dani organske proizvodnje 2019.” danas u Donjem Vakufu

0
213

ORGANSKO FBIH u saradnji s Asocijacijom organskih proizvođača, ljekovitog bilja i jagodičastog voća (AOPBV) SBK – a  zemljoradničkom zadrugom “AT” p.o. Donji Vakuf i Udruženjem građana “Zdrava malina” Gornji Vakuf – Uskoplje organizira manifestaciju “Dani organske proizvodnje 2019.” SBK/KSB. Donji Vakuf polazno je odredište i ovogodišnej manifestacije. Na Trgu Ibrahim – bega Malkoča izlažu svoje proizvode proizvođači zdrave, organske hrane. U sklopu manifestacije “Dani organske proizvodnje 2019.” planirano je i predavanje na temu “Ekonomija ruralnih područja/ poljoprivreda” “Zakon o organskoj poljoprivredi”. Predavač će biti mr.oec. Sejad Herceg.

Navedene manifestacije se organiziraju trinaestu godinu, a ova godina je posvećena razvoju ekonomije ruralnih područja. Primarni cilj manifestacija je afirmacija organskih poljoprivrednih proizvođača, te plasiranje organskih proizvoda na domaće i ino tržište.

Organski proizvođači su ohrabreni činjenicom da se ukupan izvoz organskih poljoprivrednih proizvoda iz BiH povećava iz godine u godinu i velika je potražnja za njima na globalnom tržištu, što je istaknuto na međunarodnoj konferenciji održanoj u Sarajevu, a pod nazivom “Investicije u razvoj organskih proizvoda za međunarodno tržište”.

Primarni cilj manifestacija je afirmacija organskih poljoprivrednih proizvođača, te plasiranje organskih proizvoda na domaće i ino tržište.

 

Gornji Vakuf – Uskoplje, 17.04.2019., ispred zgrade Javnog komunalnog preduzeća – izložba organskih proizvoda;

Bugojno, 19.04.2019., ulica Zlatnih ljiljana – izložba organskih proizvoda.