Današnji dan se obilježava kao Međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama

0
31

 

Širom svijeta 28. septembar se obilježava kao Međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama, jednim od osnovnih ljudskih prava u svim demokratskim zemljama koje je garantirano svim relevantnim međunarodnim dokumentima koji propisuju osnovna ljudska prava.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1946. usvojila jednu od prvih rezolucija, koja navodi da je pravo na informaciju osnovno ljudsko pravo i mjerilo svih prava kojima su se Ujedinjene nacije posvetile. Upravo su 28. septembra 2002. godine na sastanku u Sofiji, organizacije, članice Mreže predložile da 28. septembar bude nominovan kao Međunarodni dan slobode pristupa informacijama s ciljem simboliziranja globalnog pokreta za promociju prava na pristup informacijama.

U suštini garantiranje ovog prava građanima trebalo bi da im omogućava da vrše nadzor nad radom institucija, da saznaju na koji način se troše sredstva poreskih obveznika, da prate odluke koje se tiču građana i da omogući generalno transparentnost rada svih institucija.

  • Novinari često ne dobijaju odgovore - Avaz, Dnevni avaz, avaz.ba

    Novinari često ne dobijaju odgovoreFoto: (Avaz)

To pravo ima svaki građanin koji može uputiti svim javnim institucijama, na svim nivoima, zahtjev za bilo koju informaciju koja je u posjedu tih institucija i one su dužne da je u roku od 15 dana i dostave.

U Bosni i Hercegovini su na snazi tri zakona o slobodi pristupa informacijama, na državnom i entitetskim nivoima vlasti, međutim njihova primjena još ne zadovoljava svjetske standarde transparentnosti.

Zakon o slobodi pristupa informacijama Bosna i Hercegovina usvojila 2000. godine, kao prva od zemalja u regionu, sa ciljem uspostavljanja osnovnih principa demokratske vladavine, omogućavanja efikasnije borbe protiv korupcije i olakšavanja novinarsko-istraživačkog rada.

Bez obzira na zakone mnogi novinarski radnici i građani i dalje ostaju bez traženih informacija, a zna se desiti da odgovori često ne zadovoljavaju.

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine Nives Jukić, Ljubinka Mitrovića i Jasminke Džumhur u povodu obilježavanja 28. septembra – Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama poručile su u saopćenju da je pravo na slobodan pristup informacijama osnovno demokratsko pravo građana i važno sredstvo u osiguranju vladavine prava i dobrog upravljanja.

– Slobodan pristup informacijama je mehanizam za osiguravanje odgovornog rada javnih organa, efikasnog ostvarivanja javnih zadataka, efikasnog upravljanja javnim sredstvima, iskorjenjivanje korupcije, kao i uključivanje građana i pravnih osoba u procese odlučivanja – ističu bh. ombudsmeni, saopćeno je iz Institucije ombudsmena BiH.

Dnevni avaz