Danas službeno počela izborna kampanja za Lokalne izbore 2016.

0
72

U Bosni i Hercegovini danas je službeno počela izborna kampanja za Lokalne izbore 2016. godine i trajat će do 1. oktobra 2016. godine do 07.00 sati ujutro kada će početi izborna šutnja.

To je period u kojem politički subjekti na zakonom utvrđen način upoznaju birače i javnost sa svojim programom i kandidatima, podsjećaju iz Centralne izborne komisije (CIK) BiH.

U tom periodu političkim subjektima zabranjeno je uklanjati, prekrivati, oštećivati ili mijenjati štampane oglase, postere, plakate ili druge materijale koji se koriste u svrhu izborne kampanje, vođenje kampanje na način kojim se narušava polna (rodna) ravnopravnost, postavljanje štampanog, pisanog ili bilo kojeg drugog materijala u vezi s izbornom kampanjom unutar ili na zgrade u kojima su smješteni organi vlasti na svim nivoima, javna preduzeća, javne ustanove  i mjesne zajednice, kao i na vjerskim objektima, javnim putevima i javnim površinama, odnosno, dozvoljeno je  samo na onim mjestima  predviđenim za plakatiranje i oglašavanje.

akođer je zabranjeno nositi i pokazivati oružje na političkim skupovima, biračkim mjestima i njihovoj okolini, ometati skupove drugih političkih subjekata, kao i podsticati druge na takve aktivnosti, sprečavati novinare da obavljaju svoj posao u skladu sa pravilima profesije i  izbornim pravilima te lažno predstavljanje uime bilo kog političkog subjekta.

Iz CIK-a naglašavaju da je jedna od zakonskih zabrana u pravilima ponašanja političkih subjekata u izbornoj kampanji, na koju se posebno skreće pažnja, korištenje jezika koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje.

Centralna izborna komisija BiH ima ovlaštenja da izrekne novčanu kaznu koja ne prelazi iznos od 10.000 konvertibilnih maraka, ukloni ime kandidata sa kandidatske liste ako se utvrdi da je kandidat lično odgovoran za povredu zakona ili da poništi ovjeru političkog subjekta. Koja će od navedenih sankcija biti izrečena zavisi od težine učinjenog prekršaja kao i učestalosti.

U periodu od 2. septembra 2016. godine do 15. septembra 2016. godine, Centralna izborna komisija BiH u saradnji sa Vijećem Evrope organizira informativno-edukativnu kampanju za tri ciljne skupine –  žene, nacionalne manjine i osobe starije životne dobi, a sve u cilju podizanja svijesti birača iz navedenh ciljnih skupina i aktivnije uključivanje u izborni process.

Kampanja se provodi u 10 gradova, a to su Banja Luka, Livno, Zenica, Tuzla, Brčko, Bijeljina, Trebinje, Sarajevo, Široki Brijeg i Bihać. U najprometnijim pješačkim zonama će se nalaziti  promo punktovi na kojima će promotori vršiti aktivnu promociju, dijeliti letke i na susretljiv način prilaziti ciljnim skupinama u želji za pojašnjenjem te dodatnom edukacijom po pitanju kampanje.

 

(FENA)