I danas radarske kontrole na području Gornjovrbaske regije

0
172
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 05. 2018 -PS BUGOJNO

  08:00 do 09:30 sati Sultanovići
  10:00 do 11:30 sati naselje Ždralovići
  12:00 do 13:30 sati Bristovi-Rovna.

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 05. 2018. -PS DONJI VAKUF

  09:00 do 11:00 sati Torlakovac
  12:00 do 14:00 sati Prusac.

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 05. 2018. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  12:00 do 13:30 sati Boljkovac
  15:30 do 17:00 sati Duratbegov Dolac.