Danas isplata civilnih invalidnina

0
105
novac

Nalozi za isplatu civilnih invalidnina, tuđe njege i pomoći, i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za kavgust 2018. godine upućeni su prema bankama.

Federalno ministarstvo finansija je osiguralo sredstva za ove kategorije u ukupnom iznosu od 13.706.156,21 KM.