Danas hitna Tematska sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf

0
58

Predsjedavajući Općinskog vijeća Donji Vakuf Naser Rujanac sazvao je  Tematsku sjednicu Općinskog vijeća Donji Vakuf koja će se održati danas u velikoj sali zgrade Općine Donji Vakuf s početkom u 16,00 sati.

Dnevni red sjednice naveden je u Zahtjevu za zakazivanje Tematske sjednice Općinskog vijeća, koji je potpisan dostavila grupa vijećnika u Općinskom vijeću Donji Vakuf:

Na osnovu člana 46.,47., i 48. Poslovnika o radu Općinskog vijeća, zahtijevamo hitno održavanje Tematske sjednice Općinskog vijeća Donji Vakuf sa Dnevnim redom:

1. Imenovanje v.d. direktora JKP „Gradina“ Donji Vakuf

U obrazloženju se navodi „Obzirom da sadašnjem direktoru ističe mandat 14.07.2017. godine smatramo za potrebnim da Vijeće održi Tematsku sjednicu i da prijedlog v.d. direktora koga će imenovati Nadzorni odbor preduzeća.