Dalekovod Bugojno 1 bez napona u utorak, 27. oktobra

Zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima  bez električne energije u utorak, 27. oktobra 2015. godine, u vremenu od 11 sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta bit će tarfo područja dalekovoda Bugojno 1

, odnosno trafo stanice Zagorci, Kamenjača, Malovina, Jemanlići, Milići, Ćehajići, Donji Ćehajići, Brezičani 1 i 2 i Šahmani.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print