Da li će visina Pelješkog mosta smetati prolasku velikih plovila

0
61

Zastupnik u Predstavnidkom domu Parlamentarne skupštine BiH Damir Amaut postavio je niz pitanja Vijeću ministara BiH u vezi s Pelješkim mostom kojeg gradi Hrvatska.

Arnaut je pitao na koji dio mosta (op. Kopno-Pelješac) se odnosi najava Republike Hrvatske da će most “biti visok 55 metara”, zatim da li se navedena visina odnosi na prostor između vode i donieg dijela sloia mosta ili na neku drugu odrednicu, da li se navedena visina odnosi na mjerenie iznad prosječne visine najviše plime (mean higher high water) te na kojoj širini će se prostirati najviši dio mosta.

Iz Vijeća ministara BiH je odgovoreno da osim glavnog otvora, kod kojeg je plovni put 200×55 metara, a svijetla visina 56 metara, postoje još četiri otvora, odnosno ukupno pet, ispod kojih bi se, ukoliko za tim ima potrebe, mogao formirati međunarodni plovni put.

“Smatramo potrebnim naglasiti da je relativno mala mogućnost u kojoj bi bilo potrebno formirati pet paralelnih međunarodnih plovnih puteva, ali je očito da tehničke osobine mosta nisu problem za nesmetanu komunikaciju morem“, navedeno je. Istakli su da se propisima i drugim aktima ne određuju dimenzije plovnog puta, nego se iste određuju na osnovu očekivanih vrsta i veličine plovila na plovnom putu.

“Dimenzija plovnog puta, ona od 200×55 metara, koju je BiH izrijekom tražila kroz ekspertnu skupinu imenovanu od Vijeća ministara BiH, predvođenu tadašnjim pomoćnikom ministra za infrastrukturu ovog ministarstva“, navedeno je.

Dalje se kaže da je tim lider iz Prefeasibility studije tražio od bh. strane izjašnjenje o dimenzijama i tipu očekivanih plovila, ali BiH nije dala nikakav odgovor, osim izjašnjenja da BiH ne namjerava graditi luku u Neumu.

“Time je bh. strana praktično ostavila konsultantima odabranim od EU da odrede tj. potvrde dimenzije mosta koji ostavlja takav plovni put da je prevelik za bilo koju postojeću jadransku luku ili lugu regije“, odgovoreno je.

Kazali su i da je očekivano uzeta prosječna visina najviše plime. Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH saopćeno je da nije tačan navod po kome „visina između vode i donjeg dijela površine mosta iznosi 55, odnosno 56 metara i da nije jasno na osnovu kojeg dokumenta je navedena informacija.

Klix.ba