CK Donji Vakuf / Održano općinsko takmičenje „Misli mine“

0
534

U organizaciji OO  Crvenog križa Donji Vakuf   danas  je održano općinko takmičenje “Misli mine” za učenike donjovakufskih osnovnih škola.

Pobjednik takmičenja i najbolje znanje iz ove oblasti pokazali su učenici Osnovne škole „Hasan Kjafija Pruščak“ iz Prusca.  Važno je napomenuti da su svi takmičari  pokazali visok nivo znanja, što će doprinijeti njihovom sigurnom ponašanju u minsko ugroženim područjima.

Pobjedničku ekipu činile su učenice Ilhana Kulaš, Lamija Palalić i Amina Ždralović, a nastavnik koji ih je pripremao Nedžad Alibašić.

Učenice OŠ Hasan Kjafija Pruščak iz Prusca, predstavljat će našu općinu na kantonalnom takmičenju „Misli mine“.

 

Rad sa djecom je važan dio programa Crvenog krsta/križa na upozoravanju od opasnosti i smanjenju rizika od mina, a on obuhvata i edukaciju poljoprivrednika, lovaca, povratnika i uopšeno stanovništva u minski zagađenim područjima. Mreža od preko 50 instruktora Crvenog krsta/križa, obučenih i akreditiranih od strane Centra za protuminsku akciju BiH, djeluje na području čitave zemlje. U sklopu programa je između ostalog postavljeno preko 500 upozoravajućih znakova i sagrađeno 13 sigurnih igrališta za djecu.