Čišćenje trotoara i korita Oboračke rijeke

Uposleni JKP”Gradina” lijepo vrijem koriste za detaljno čišćenje i odvoz taloženog materijala sa trotoara uz magistralni put i čišćenje korita Oboračke rijeke.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print